Vem har rätt att få egendom som ägs gemensamt?

2019-07-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag och mitt ex har precis separerat. Vi köpte två katter för ca 2 år och jag, enskilde står på ägarbeviset. Nu till min fråga, då mitt ex vill bo kvar i lägenheten har katterna fått bo hos henne då jag letar en lämplig bostad. Jag betalar deras försäkring och mat. Tanken är att katterna sedan ska bo hos mig resten av sitt liv. Mitt ex vägrar lämna i från sig dom. Har hon rätt att kräva att dom ska få bo kvar även fast det bara är jag som står på ägarbeviset?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att du nämner att ni köpte katterna kommer jag i mitt svar att utgå från att ni köpte katterna gemensamt.

Vem äger katterna?

Inledningsvis ska det nämnas att katter anses vara lös egendom rent juridiskt, och ska i princip behandlas som vilken lös sak som helst. I ert fall är det du som står som ägare utåt sett med tanke på att du står på ägarbeviset. Detta innebär inte att du står som faktisk ägare till katterna. I rättspraxis har principen om dold samäganderätt etablerats, vilket innebär att det finns ännu en ägare till egendomen. Den dolda samäganderätten blir aktuell om tre krav är uppfyllda:

1) Egendomen köps för gemensamt bruk,
2) Den dolda ägaren har bidragit ekonomiskt, och
3) Parterna avsåg att äga egendomen gemensamt.

Om dessa krav har uppfyllts i ert fall, anses ditt ex vara dold ägare till katterna trots att du står på ägarbeviset. Värt att nämna är att det ofta anses att det tredje kravet är uppfyllt om de två första kraven är uppfyllda.

Vem har rätt till katterna?

Eftersom att vi har konstaterat att både du och ditt ex är ägare till katterna, blir samäganderättslagen aktuell. Enligt 2 § samäganderättslagen förutsätter varje förfogande över det samägda godset enighet mellan delägarna. Ni ska alltså vara eniga kring vem som ska ha katterna. Kan ni inte enas kring det kan ni hos tingsrätten ansöka om en god man som omhändertar katterna fram till att ni kommer fram till en överenskommelse (3 § samäganderättslagen).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1301)
2020-05-28 Kan man ha som villkor i en framtidsfullmakt att båda fullmäktige måste samtycka till en åtgärd?
2020-05-27 Vad heter utförandeentreprenad på engelska?
2020-05-26 Vittnen vid framtidsfullmakt
2020-05-26 Är det möjligt att företräda annan genom framtidsfullmakt i förvaltningen av ett dödsbo?

Alla besvarade frågor (80488)