Vem har rätt att bötlägga vem om arbetstagare inte använder skyddsutrustning?

2021-02-12 i Övrigt
FRÅGA
Hej, vem har rättighet i Sverige att bötlägga någon, ex om du inte har hjälm på arbetsplatsen om så föreskrivits? har företaget rättighet till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga är det arbetsmiljölagen (AML) vi ska kika i.

Vem ansvarar för att arbetstagare använder föreskriven skyddsutrustning?
Ansvaret för arbetsmiljön bygger visserligen på ett ömsesidigt samarbete mellan arbetstagaren och arbetsgivaren för att bästa möjliga arbetsmiljö ska uppnås (3 kap 1a § AML). Det är dock arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för att arbetsplatsen har en god och säker arbetsmiljö (3 kap 2 § första stycket AML). Arbetsgivaren har därför en skyldighet att tillhandahålla sådan personlig utrustning som behövs för arbetet (2 kap 7 § AML).

Som arbetstagare har man därmed en skyldighet att använda de skyddsanordningar som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall (3 kap 4 § AML). Arbetstagaren måste också följa de instruktioner som arbetsgivaren har gett om användningen av skyddsutrustningen (11 § AFS 2001:3).

Arbetsgivaren har därutöver skyldighet att fortlöpande undersöka och kontrollera att verksamheten faktiskt har en god arbetsmiljö (3 kap 2a § första stycket AML). Det är alltså arbetsgivarens ansvar att se till så att arbetstagaren faktiskt följer de anvisningar som föreskrivits.

Om arbetstagaren inte följer anvisningarna riskerar arbetstagaren visserligen att förlora sitt arbete eftersom det kan ses som en ordervägran, men något formellt miljöansvar åläggs inte arbetstagaren. Om en arbetstagare inte använder anvisad skyddsutrustning och därmed bli skadad, är det alltså arbetsgivarens ansvar för det och inte arbetstagaren.

Arbetsmiljöverket
Vi har därmed konstaterat att arbetsgivaren har fullt ansvar för att arbetsmiljön är säker på arbetsplatsen, även om arbetstagare vägrar att följa instruktioner. Om arbetsmiljön är osäker kan arbetsmiljöverket besluta om förelägganden gentemot arbetsgivaren (7 kap 7 § AML). Ett föreläggande skulle kunna vara en uppmaning att se till så att samtliga arbetstagare följer instruktioner. Förelägganden kan förenas med vite, vilket är en sorts böter. Det är alltså arbetsgivaren som kan få behöva betala "böter" för att arbetstagaren inte använder hjälm på arbetsplatsen, och inte arbetstagaren.

Sammantaget
Arbetsgivaren har alltså ingen möjlighet att böteslägga arbetstagaren om denne inte använder anvisad skyddsutrustning. Det arbetsgivaren ytterst sett får göra om arbetstagaren vägrar att följa arbetsgivarens instruktioner är att avsluta anställningen med hänvisning till ordervägran.

Arbetsmiljöverket har dock möjlighet att besluta om förelägganden, förenat med vite mot arbetsgivaren, i det fall de anser att arbetsgivaren inte uppfyller kraven på god och säker arbetsmiljö. I den situation som du beskrivit är det alltså Arbetsmiljöverket som har rättighet att böteslägga - men då gentemot arbetsgivaren.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96356)