Vem har rätt att behålla hunden?

FRÅGA
Hej, det är nämligen så att ja o mitt ex skaffa hund, men jag har betalat för hunden o skulle betala försäkringen för hunden också, men det gjorde hon redan utan att säga till mig om det? O när ja väl säger till henne att hon ska ta bort det så vägrar hon, hon blir jätte arg o påstår att det är hennes hund? Men det är jag som har betalat o skulle betala hundens försärkring, hon skulle visa mig hur man gjorde, men hon brydde sig inte och sket i mig o gjorde sina egna val o försäkrade hunden, och hon vägrar träffa mig eller vill enas om hunden? Och nu han hon anmält mig till polisen o påstår det är hennes hund? Vad ska ja säga till polisen liksom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du och din förra partner köpte en hund tillsammans, att du betalade hela priset för hunden, att hon betalade försäkringen, och att ni nu inte kan enas om vem som har rätt att behålla hunden?

Vilka lagar är tillämpliga?

Enligt 7 § sambolagen räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål till sambors gemensamma bohag. Vem som äger hunden beror på vem som köpte hunden. Om ni var sambor påverkar alltså inte detta äganderättsfrågan utan man får se till allmänna äganderättsliga principer. Köpte ni hunden tillsammans blir samäganderättslagen (SamägarL) tillämplig.

Enligt huvudregeln så är det den som står på kontraktet som är ägaren till hunden. Det framgår inte i frågan vem som står som ägare på kontraktet men eftersom du betalade priset för hunden antar jag att du står som ägare.

Kan ditt ex ha äganderätt till hunden?

Huvudregeln är alltså att den som står på köpeavtalet är ägare till hunden men i vissa fall kan det vara fråga om gemensamt ägande enligt SamägarL.

Om du och ditt ex köpte hunden tillsammans så är båda lika stora ägare av hunden (1 SamägarL). Eftersom du ensam betalade för hunden talar det alltså starkt för att samägande inte föreligger men även andra faktorer kan spela roll, till exempel vem som betalar försäkring, mat, veterinärkostnader och så vidare.

Ditt ex kan ha dold samäganderätt till hunden:

Det kan eventuellt vara tal om att det finns en dold samäganderätt. Högsta domstolen har ställt upp tre villkor som ska vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska anses finnas:

1. Hunden ska ha köpts för att användas gemensamt av båda två.

2. Ditt ex ska ha hjälpt till eller gjort köpet möjligt, genom att till exempel bidra ekonomiskt på något vis.

3. Både du och ditt ex ska ha förstått att syftet med köpet var att hunden skulle ägas gemensamt. Ni måste alltså ha varit överens om att hunden skulle ägas av båda. Detta kan ha varit underförstått eller uttryckligt.

Det är självklart en bevisfråga kring vem som faktiskt äger hunden men om du står som ägare och dessutom har betalat för hunden är detta tungt vägande bevis för att du äger hunden ensamt.

Ditt ex kan trycka på att hon har betalat en del av de löpande kostnaderna men att bevisa dold samäganderätt kan vara svårt då det kan vara problematiskt att bevisa vad avsikten eller syftet med köpet var. Det är dessutom upp till ditt ex att bevisa att hon har en dold samäganderätt till hunden. Hon måste alltså bevisa att alla de tre rekvisiten ovan är uppfyllda.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så verkar det sannolikt att du är ägare till hunden, eftersom det är du som har betalat för den. Ditt ex kan dock ha rätt till hunden om hon kan visa att hon har stått för en stor del av de löpande kostnaderna för hunden.

Ditt ex kan också ha en dold samäganderätt till hunden men hon måste då bevisa att ni båda har förstått att tanken var att hunden skulle ägas av bägge två. Detta är givetvis svårt att bevisa, och det är upp till ditt ex att bevisa att hon har en dold samäganderätt.

Du är varmt välkommen att ställa nya frågor om du fortfarande skulle ha några frågetecken eller om du skulle vilja förtydliga något. Tills vidare hoppas jag att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2598)
2020-04-04 Är det tillåtet att kasta ut sin sambo från lägenheten?
2020-04-03 Våldsam sambo vägrar flytta
2020-04-02 Det finns inget formkrav på en bodelningsbegäran (sambor)
2020-04-02 Kan sambor välja att endast bodela hyresrätten?

Alla besvarade frågor (78743)