Vem har nödvärnsrätt?

FRÅGA
Hej! Om en inbrottstjuv kommer in i mitt hem och får tag på min mamma och slår henne med uppsåt att döda. Får jag då använda dödligt våld mot inbrottstjuven för att rädda min mamma?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person föreligger nödvärnsrätt enligt 24 kap 1§ 1p Brottsbalken (1962:700) (BrB). Nödvärnsrätten är inte endast förbehållen den som är utsatt för angreppet utan vem som helst som kan avvärja faran. I den situationen som du beskriver har du alltså möjligen rätt att bruka dödligt våld men du får endast använda det våld som krävs för att avvärja angreppet och våldet ska vara ändamålsenligt. Troligtvis kan du avvärja angreppet utan att bruka dödligt våld varför du då skulle handlat uppenbart oförsvarligt om du brukat dödligt våld vilket gör att nödvärnssituationen inte längre är en rättfärdigande omständighet. Frågan blir då om du svårligen kunnat besinna dig och att därmed reglerna om excess blir tillämpliga enligt 24 kap 6§ BrB.

Hoppas detta svarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (162)
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?
2020-09-13 Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

Alla besvarade frågor (85501)