Vem har nödvärnsrätt?

FRÅGA
Hej! Om en inbrottstjuv kommer in i mitt hem och får tag på min mamma och slår henne med uppsåt att döda. Får jag då använda dödligt våld mot inbrottstjuven för att rädda min mamma?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp mot person föreligger nödvärnsrätt enligt 24 kap 1§ 1p Brottsbalken (1962:700) (BrB). Nödvärnsrätten är inte endast förbehållen den som är utsatt för angreppet utan vem som helst som kan avvärja faran. I den situationen som du beskriver har du alltså möjligen rätt att bruka dödligt våld men du får endast använda det våld som krävs för att avvärja angreppet och våldet ska vara ändamålsenligt. Troligtvis kan du avvärja angreppet utan att bruka dödligt våld varför du då skulle handlat uppenbart oförsvarligt om du brukat dödligt våld vilket gör att nödvärnssituationen inte längre är en rättfärdigande omständighet. Frågan blir då om du svårligen kunnat besinna dig och att därmed reglerna om excess blir tillämpliga enligt 24 kap 6§ BrB.

Hoppas detta svarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)