FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt31/01/2022

Vem har jakträtt? Kan jakträtt överlåtas?

Fråga om jakträtt. Jag har en liten jordbruksfastighet med äng och skog i kranskommun till Stockholm, 6 ha. Har jag automatisk jakträtt på den fastigheten? kan jag överlåta den till någon annan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga som rör jakträtt och överlåtande av jakträtt regleras primärt i Jaktlagen och i 7 kap. Jordabalken (JB).

Vem har jakträtt?

Huvudregeln är att jakträtten är knuten till marken som hör till fastigheten och det är därmed fastighetsägaren som har jakträtt (10 § 1 stycket Jaktlagen). Det finns även vissa specialregler som rör jordbruksarrende och vägar som går i gränsen mellan fastigheter som kan vara bra att veta om i 10 § & 11 § Jaktlagen.

Kan jakträtt överlåtas?

Jakträtten kan inte överlåtas/säljas då den hör till fastigheten med den kan upplåtas/hyras ut av fastighetsägaren. Det finns vissa formkrav i lagen som gäller vid en upplåtelse, dessa syftar primärt till att reglera hur lång tid en upplåtelse sker och hur uppsägning och förlängning sker (16 § Jaktlagen) & (8 kap. 8 § JB).

Vad gäller i övrigt vid upplåtelse av jakträtten?

Utöver det så finns det även bestämmelser i 7 kap. JB. som tillämpas vid upplåtelse som kan vara bra att känna till om du funderar på att upplåta jakträtten (15 § Jaktlagen). Upplåtande av jakträtt ses som en nyttjanderätt (7 kap. 3 § JB). Utöver det så är avtal om nyttjanderätt bindande i maximalt 50år, därefter måste det förlängas genom ett nytt avtal för att vara fortsatt bindande (7 kap. 5 § 1 stycket JB). Om det finns ett skriftligt avtal om upplåtelse av jakträtt så gäller även detta mot en ny köpare av fastigheten, vilket kan vara bra att veta om i det fall en framtida försäljning av er fastighet skulle bli aktuellt (7 kap. 13 § JB).

Avslutningsvis

Avslutningsvis så kan jag även tipsa om Jaktförordningen som mer specifikt reglerar hur jakten får gå till och under vilka perioder man får jaga, vilket kan vara relevant för dig om du funderar på att jaga själv på marken.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen för vidare rådgivning angående upplåtelse av jakträtten eller något annat.

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”