FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt30/11/2022

Behållande av jakträtt vid gåva av fastighet

Vid upprättande av ett gåvobrev för en skogsfastighet, valde gåvogivaren att behålla jakträtten på obestämd tid (inget slutdatum angavs). Detta skrevs alltså i gåvobrevet. Då jakträtten mig veterligen är knuten till fastighetsägaren undrar jag om den formuleringen är juridiskt bindande? Om gåvogivaren hade valt att behålla nyttjanderätten till jakten hade jag uppfattat det som juridiskt korrekt. Kan gåvomottagaren förbjuda gåvogivaren från att jaga på fastigheten nu, med hänvisning till missformuleringen?

Lawline svarar

Behållande av jakträtt vid gåva av fastighet


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna jag hänvisar till finns främst i jordabalken (JB).


Jakträtt


Enligt huvudregeln är det fastighetsägaren som har rätt att jaga på sin mark (10 § jaktlagen). Jakträtt kan dock upplåtas till någon annan och är då, enligt 7 kap. 3 § 1 st. JB, att räkna som en nyttjanderätt.


När en fastighet överlåts till någon annan kan ägaren välja att göra ett förbehåll om nyttjanderätten och på så vis behålla denna rätt (7 kap. 11 § JB). Det faktum att jakträtt rent juridiskt är att betrakta som en nyttjanderätt är, enligt min uppfattning, inte något som måste skrivas med i gåvobrevet.


Även om formuleringen skulle anses felaktig är detta inte tillräckligt för att förbehållet ska anses ogiltigt. Om den nya ägaren vid överlåtelsen av fastigheten äger eller borde äga kännedom om nyttjanderätten gäller den fortfarande mot den nya ägaren, enligt 7 kap. 14 § JB. Även ett otydligt skriftligt förbehåll kan alltså medföra att rättigheten gäller mot den nya ägaren.


Du skriver att gåvogivaren valt att behålla jakträtten på ”obestämd tid”. Ett avtal om nyttjanderätt är bindande i högst 50 år. Därefter måste det förlängas genom ett nytt avtal för att fortsatt vara bindande (7 kap. 5 § 1 stycket JB).


Sammanfattning


Enligt min uppfattning behöver inte gåvogivaren precisera att det är en nyttjanderätt till jakt som avses. Om ägaren känner till eller borde känna till förbehållet är detta gällande.


Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.


Med vänliga hälsningar,

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Jakt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000