FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/05/2018

Vem har företrädesrätt till återanställning?

Vi är två visstidsanställda på arbetsplatsen. Den ena började arbeta någon månad före mig men vi är båda anställda till och med samma datum. Om en tillsvidaretjänst skulle bli tillgänglig, vem av oss två har företräde till tjänsten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om företräde till ny anställning hos sin tidigare arbetsgivare finns i 25§ Lagen om anställningsskydd (LAS). Du skriver att du och din kollega haft visstidsanställning. Företrädesrätt gäller för de som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, men också de som haft visstidsanställning och inte fått fortsatt anställning på grund av arbetsbrist.

En grundläggande förutsättning för företrädesrätt är att man varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Gäller det säsongsanställning gäller det istället att man måste varit anställd hos arbetsgivaren i mer än sex månader under de senaste två åren. Det krävs också att man har de kvalifikationer som krävs för den nya anställningen. Företrädesrätten gäller också bara i nio månader från den tid ni blev uppsagda.

Om du och din kollega varit anställda under den tid som krävs för företrädesrätt och att ni båda två har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen blir frågan alltså vem av er som ska ha rätt till anställningen framför den andra. Detta bestäms med hjälp av turordningsregler, vilket innebär att den av er som haft längst anställningstid ska få företräde framför den andre till den nya tjänsten (26§ LAS). I och med att din kollega började arbeta någon månad före dig innebär det att din kollega ska få företräde till tjänsten framför dig, förutsatt att alla andra förutsättningar är uppfyllda.

Tänk också på att det är viktigt att anmäla anspråk på företrädesrätt hos din arbetsgivare. Har din arbetsgivare lämnat besked om företrädesrätt har du inte företrädesrätt till nyanställning förrän du gör en sådan anmälan (27§ LAS).

Sammanfattningsvis bör din kollega ha rätt till tjänsten framför dig, förutsatt att alla andra förutsättningar för företrädesrätt är uppfyllda.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”