FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/02/2021

Vem har bevisbördan gällande fel i vara?

Hej har sålt en vara över nätet (som privatperson) och nu kommer köparen efter en vecka och vill ha pengar tillbaka/häva köpet då varan är trasig (vilket den inte var när den skickades). Som jag har förstått köplagen så bör man gå via domstol för detta men hur ska en domstol kunna avgöra vem som har rätt i när varan skadats? Vem har bevisbördan, säljaren eller köparen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga enligt följande, du sålde en vara som var i gott skick vid avlämnandet, men köparen hävdar att den är trasig och vill häva köpet. Du undrar vem som har bevisbördan ifall ni tvistar i domstol.

Det är helt korrekt att köplagen blir tillämplig, då du sålde varan i egenskap av en privatperson.

Vem bär risken?

Enligt (13 § KöpL) övergår risken på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6-7 §§. De nyssnämnda paragraferna, det vill säga 6 § och 7 §, reglerar varans avlämnande. Jag har tolkat din fråga som att du skickade varan till köparen, det gör att 7 § blir tillämplig, det vill säga transportköp. Enligt (7 § stycke 2 KöpL) framgår det att varan anses överlämnad till köparen när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren, du, utförde transporten, anses varan överlämnad först när köparen får den.

Det sagda innebär att om du skickade varan genom en transportör, anses varan överlämnad till köparen och därmed är det köparen som bär risken för varan. Innebörden av riskens övergång framgår av (12 § KöpL), nämligen at köparen är skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Om varan blev trasig på grund av en händelse som du i egenskap av säljare inte orsakat, är köparen skyldig att betala varan ändå, då han bär risken för densamma.

Det stadgas i (21 § stycke 1 KöpL) att säljaren svarar för del som funnits vid den tidpunkt då risker går över på köparen. Det är dock svårt att avgöra när ett fel uppstått. Utgångspunkten är dock att köparen har bevisbördan för att felet fanns redan vid avlämnandet.

Köparen måste kunna bevisa att det är sannolikt att försämringen beror på något som säljaren svarar för.

Sammanfattningsvis:

Risken övergår på köparen när varan avlämnas till honom. Utgångspunkten är att köparen har bevisbördan för att felet fanns redan vid avlämnandet för att säljaren ska bli ansvarig för fel i vara. Det är också värt att påpeka att om felet beror på dig som säljare, kan köparen i första hand kräva att du avhjälper felet. Du kan istället företa omleverans, (34 § KöpL).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad GararRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”