Vem har bevisbördan för att hyresgästen inte bor i lägenheten?

Hej,

Vi har en hyresgäst som är folkbokförd i den lägenhet hon hyr av oss (förstahandskontrakt), men hon bor inte i lägenheten och har inte gjort på flera år. Vi vill säga upp hennes kontrakt. Men på vem ligger bevisbördan vad gäller att visa att hon faktiskt inte bor i sin lägenhet? Är det vi som hyresvärdar som ska visa att hon inte bor i vårt hus eller är det hon som ska bevisa att hon gör det och därför har rätt att behålla sitt kontrakt?

Tack för hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I hyreslagen (12 kapitlet jordabalken) finns inga regler som styr hur bevisbördan är fördelad. Inom civilrätten, dit hyresrätt hör, finns dock en speciell princip som styr hur bevisbördan är reglerad. Till skillnad från straffrätten, där åklagaren alltid ska bevisa vad som hänt, pendlar bevisbördan i civilrätten mellan de olika parterna beroende på vad de kan bevisa. Bevisbördan i civilrätten är generellt att den som påstår något även har bevisbördan för detta. Beviskravet, gränsen för vad som ska betraktas vara tillräcklig bevisning, är i civilrättsliga mål att det ska vara "styrkt". Det kan tilläggas att beviskravet "styrkt" anses högre ställt än kravet "antagligt" och "sannolikt" men lägre än "bortom rimligt tvivel" och "uppenbart". Om den som påstått något, lyckas styrka att så är fallet, övergår bevisbördan till den andre parten om då måste styrka motsatsen.

Detta innebär att ni som påstår hyresgästen inte bor i lägenheten även måste bevisa att så är fallet. Om ni med bevisning lyckas styrka att personen inte längre bor i lägenheten övergår bevisbördan på hyresgästen. Denne måste då styrka att denne visst bor där.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca LundmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo