Vem har bevisbördan för att fel förelåg vid riskövergången enligt köplagen?

2016-11-21 i Köplagen
FRÅGA
Hej vi är en b2b säljare som sålt ett ljusrelä till en företagskund. Efter 10 månader återkommer denna företagskund att reläet nu gått sönder och vill ha en ny utan kostnad? Vad gäller i detta fallet måste de kunna bevisa ursprungsfel nu efter 10 månader eller är bevisbördan vår? Måste vi skicka en ny del kostnadsfritt eller skall de betala för den? MVH Andreas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall är köplagen (1990:931) (KöpL) här tillämplig eftersom det gäller köp av lös egendom mellan företag. Enligt 20 § 1 st. KöpL här får inte köparen såsom fel åberopa vad han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Detta felansvar utsläcks dock endast om köparen faktiskt hade kännedom om felet vid köpet, vilket kanske inte är troligt i detta fall angående ljusreläet.

I bl.a. 17 § KöpL här stadgas vad som avses med fel på en vara. I lagrummets tredje stycke föreskrivs att om varan avviker i något annat avseende från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig. Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken övergår på köparen, 21 § 1 st. KöpL här , vilket enligt huvudregeln är vid varans avlämnande, se 13 § 1 st. KöpL här .

Vad gäller bevisbördan i KöpL är det normalt köparen som ska visa att fel funnits vid riskövergången. Om garanti för varan däremot har lämnats från säljaren till köparen medför detta att bevisbördan kastas om. I det fallet är det säljaren som, vid fel på varan som uppenbarar sig under garantitiden, ska visa att felet inte fanns vid riskövergången. Vem som har bevisbördan i detta fall beror således på omständigheterna, dvs. om garanti har lämnats eller inte.

Om ni som säljare har lämnat garanti för ljusreläet till köparen är det följaktligen ni som har bevisbördan. Skulle det då vara så att ni inte kan bevisa att felet inte fanns vid riskövergången så kommer varan att ses som felaktig enligt 21 § 2 st. KöpL här . Köparen har då rätt till vissa påföljder p.g.a. fel på varan, vilket kan läsas i 30 § KöpL här. Till att börja med har köparen enligt 34 § KöpL här rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, förutsatt att avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I stället för avhjälpande får säljaren dock företa omleverans enligt 36 § KöpL här , om denne så önskar. Det är troligen dessa två påföljder som köparen kan kräva i detta fall angående ljusreläet. Påföljderna skulle kunna aktualiseras genom att ett nytt ljusrelä levereras till köparen eller att det trasiga reläet avhjälps genom reparation på säljarens bekostnad.

Har ni som säljare däremot inte lämnat någon garanti till köparen angående varan så är det köparen som har bevisbördan för att fel förelåg vid riskövergången. Om köparen kan bevisa detta ska varan ses som felaktig enligt 17 § 3 st. KöpL här , varpå liknande påföljder som beskrivits ovan kan bli aktuella, se 30 § KöpL här .

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1245)
2020-10-30 hur kan vi få tillbaka pengar från någon som lurat oss?
2020-10-29 Jag har inte fått vad jag betalt och köpt, vad kan jag göra?
2020-10-29 är jag bunden av SMS att gå med på att bekosta fel på såld vara?
2020-10-29 Vad krävs för att åberopa fel i bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (85609)