Vem har bevisbörda i mål om byggsanktionsavgift?

2020-11-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA
När byggnadsnämden beslutat om en byggsanktionsavgift och vi hävdar att tiden för byggstarten passerat 5 år innan någon fick frågan eller yttra sig om saken, vem skall bevisa när det var byggstart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga tänker jag översiktligt svara på vem som kan få bevisbörda i denna typen av mål.

Din fråga regleras i allmänna principer om bevisbördans placering.

Inledningsvis vill jag poängtera att det inte finns något enkelt svar vem som får bevisbörda. Ibland föreskrivs det i lag medans ibland är det upp till domstolen att avgöra vem de anser lämpligen bör bära risken för att deras omständighet inte blir utredd (dvs. få bevisbörda).

Mark och miljödomstolen har meddelat i MÖD P 3559-15 att i mål om byggsanktionsavgift ligger bevisbördan på tillsynsmyndigheten. Detta faktum tar däremot inte bort möjligheten att du kan åläggas en viss typ av bevisbörda om tillsynsmyndigheten har beklämmande bevisning som kräver en förklaring. Bevisbördan kan alltså skifta beroende på vilket material tillsynsmyndigheten och du presenterar. Utgångspunkten är däremot att de har bevisbörda.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?