Vem har bevisbörda i förvaltningsprocess?

2019-03-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej ! Jag har fått avslag på min omprövning för bostadbidrag då försäkringskassan påstår att jag är sambo, vilket inte stämmer . Trotts bevis på de nekade FK mig bostadbidrag Dom säger ju vi får inte säga va du ska ha för bevis eller ens ge tips sjukt men hur som helst har skaffat ännu met bevis nu som jag ska skicka till förvaltningsrätten .Min fråga Jag har massor med bevis på att jag bor ensam med Mina barn måste FK bevisa motsatsen till förvaltningsrätten för att vinna eller räcker de bara att dom antar och tror så får dom rätt ? Är bevisbördan enbart på mig även i förvaltningsrätten ? Tack på förhand MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har tolkat din fråga rätt undrar du hur bevisbördan ser ut i förvaltningsrätten.

I förvaltningsmål

I förvaltningsmål är huvudregeln att den enskilde har bevisbördan för rättigheter medan myndigheten har bevisbördan för skyldigheter. Exempel på sådana rättigheter kan vara olika former av bidrag exempelvis ekonomiskt bistånd eller tillstånd. Även bostadsbidrag är att anse som en rättighet där du har bevisbördan att för omständigheten att du inte är sambo. Skyldigheter kan vara ingripande mot enskild eller betungande beslut mot enskild, det exempelvis vara återkrav av bidrag, återkallelser av tillstånd eller legitimationer. Hade det varit fråga om återbetalning av bostadsbidrag på grund av misstanke att du var i ett samboförhållande hade bevisbördan legat på myndigheten, HFD 2013 ref 50.

I utredningen

I själva utredning om bostadsbidrag ska beviljas eller inte har myndigheten utredningsansvar att se till att ärendet utreds i den omfattning som ärendets beskaffenhet krävern. Å andra sidan har den enskilde som inledde ett ärende skyldighet att medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som som parten vill åberopa för sin framställning, 23 § Förvaltningslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll