FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt12/05/2023

Vem har befogenhet att kroppsvisitera?

hej ! Har vakter/vaktbolag någon rätt att visitera passagerare i tunnelbanan ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar frågan som om du undrar om vakter har befogenhet att kroppsvisitera. Vid besvarande av frågan kommer jag att utgå ifrån rättegångsbalken (RB), regeringsformen (RF) och polislagen.


Grundlagsskydd:

Enligt 2 kapitel. 6 § RF så är kroppsvisitation skyddat av grundlagen då det är en inskränkning av en mänsklig frihet. Däremot kan detta inskränkas genom bestämmelser i lag enligt 2 kapitel. 20-22 §§ RF. Dessa inskränkningar som gjorts i lag kommer att diskuteras nedan.


Allmänt om kroppsvisitation:

Enligt 28 kapitel. 11 § RB så får kroppsvisitation som regel ske om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar.


Vem får kroppsvisitera?

Enligt polislagen 19 § får en person i samband med gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl, detta gäller även ordningsvakter som genomför ett envarsgripande enligt polislagen 29 §. Att en ordningsvakt får gripa den som begått brott för vilket fängelse kan följa framgår av 24 kapitel. 7 § andra stycket RB.


Av 28 kapitel. 13 § RB framgår att det enbart är poliser som har befogenheten att kroppsvisitera vid syfte att beslagta föremål. Detta innebär alltså att en vakt inte har denna befogenhet.


Slutsats:

Alltså innebär detta att en vakt enbart har befogenhet att kroppsvisitera vid ett envarsgripande av säkerhetsskäl. Vid syfte att beslagta föremål är det enbart polis som har denna rätten.


Hoppas mitt svar gav dig klarhet och vid nya frågor är du välkomen att höra av dig till oss på Lawline igen,

Hälsningar

Melina KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”