Vem har ansvaret för barnen under skolans raster?

2016-09-11 i Anställningsavtal
FRÅGA
Vem har ansvaret för skolbarnen under skolans raster, föräldrar eller skola?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga.

När barnen är i skolan är det skolan som ansvarar för barnens säkerhet. Lärarna vid skolan har genom sin anställning tagit på sig ett ansvar att utöva tillsyn över eleverna. Denna tillsynsplikt gäller även under raster. Huvudansvaret för att arbetsmiljön på skolan är god har rektorn. Rektorn ska se till att klätterställningar, gungor och annan utrustning på skolan är säker. Rektorn har även möjlighet att delegera sitt arbetsmiljöansvar till kompetent personal. Rektorn kan t.ex. delegera till rastvaktspersonal att ansvara för att barnen under rasterna inte sysslar med aktiviteter som kan skada dem. Om ett barn under en rast skulle skada sig och en fråga uppkommer om vem som ska ansvara för skadan måste man börja med att utreda orsaken till skadan. Hade personal vid skolan kunnat förhindra skadan? Vilken personal hade i så fall kunnat förhindra skadan? Rektorn? En lärare? Är det rimligt att kräva av den personen att den hade förhindrat skadan? Framgick det av personens arbetsinstruktion att denne skulle ansvara vid raster? Var all personal vid skadetillfället medvetna om att denne person ansvarade över rasten? Var det lämpligt att ansvaret lämnades över till denne person? Skolan ansvarar även för mobbing och kränkande behandling. Om en lärare eller annan personal vid skolan får reda på att en elev blivit utsatt för kränkande behandling i samband med skolverksamheten har denne en skyldighet att göra en anmälan till rektorn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (102)
2020-10-23 Min chef ångrade sig om löneförhöjning
2020-10-13 Ett anställningsavtal har inget formkrav
2020-09-19 Vad finns det för rätt till lön när man har arbetat utan skriftligt anställningsavtal?
2020-08-29 Är muntliga anställningsavtal bindande?

Alla besvarade frågor (88426)