Vem har ansvar för rötter och grenar som tränger in på fastighet?

2017-06-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi har en stor lönn på vår sida av tomten. Nu har den växt till sig så att grenar hänger över grannens tomt och han vill att vi kapar av grenarna. Grannen anser också att vi måste ta bort rötterna som har vuxit på hans tomt och att vi måste åtgärda hans gräsmatta omgående.Vi kan tänka oss att såga av grenar som stör grannen, men att åtgärda gräsmattan känns inte som det är vårt ansvar. Hur är det juridiskt, är det vår skyldighet att åtgärda grannens gräsmatta pga trädets rötter?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap jordabalken (1970:994) (JB) regleras rättsförhållanden mellan grannar. I kapitlets andra paragraf stadgas att en fastighetsägare (er granne) får ta bort rot eller gren som tränger in på fastigheten och som medför olägenhet för fastighetens ägare. Om det kan befaras att ert träd tar skada av den tilltänkta åtgärden, måste fastighetsägaren först bereda er möjligheten att själva utföra åtgärden. Om ni inte vill utföra åtgärden, har fastighetsägaren alltså rätt att såga bort grenarna som hänger in över tomten samt ta bort rötterna som tränger sig in på dennes fastighet.

Ni måste varken ta bort grenarna eller rötterna, men om ni väljer att inte utföra åtgärderna kan grannen själv göra det. För att er granne själv ska få utföra åtgärderna måste grenarna och rötterna medföra olägenhet för honom.

Med många vänliga hälsningar,

Christian Postolovski
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2078)
2021-07-31 Överlåtelse av andel i ägarlägenhet
2021-07-31 Får man ge bort en gåva med villkor?
2021-07-30 Får en granne söka upp mig genom att leta information i sopsorteringen?
2021-07-30 Får grannens växter skugga din tomt?

Alla besvarade frågor (94634)