FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut10/10/2018

Vem har äganderätt till en brygga utan servitut?

Vem äger en brygga uppförd på annans mark?

I vårt fritidshusområde äger tomtföreningen marken som blev kvar från stamfastigheten från vilken fritidstomterna styckades av, bla en bit strand. På denna gemensamma strand finns sen länge en brygga som uppfördes av en medlem i föreningen på 60-talet. Något avtal eller servitut finns inte.

Nu när denna medlems fastighet nu skall säljas hävdar medlemmen att han äger bryggan och han kan överföra ägandet till den som köper hans fastighet.

Vem äger bryggan? Den som utan tillstånd eller servitut en gång byggt bryggan eller den som äger marken där bryggan är uppförd, dvs tomtföreningen?

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att det är samma medlem som byggde bryggan på 60-talet som nu ska sälja sin fastighet och vill bryggan ska följa med.

Vem äger bryggan?
För att medlemmen ska ha rätt att överföra äganderätten för bryggan till personen som köper hans fastighet krävs att det finns ett servitut. Ett servitut är knutet till fastigheten och inte till en person och är giltigt oavsett vem som äger fastigheten.

Förutsättningar för ett giltigt servitut är att det är för ett stadigvarande ändamål och det måste uppges skriftligt. Om det inte finns ett skriftligt avtal så saknar servitutet verkan och är inte giltigt, Jordabalken 14 kapitlet 5 §.


Vad detta betyder för er
Om det inte finns ett giltigt servitut knutet till bryggan så finns det ingen rätt för medlemmen att överlåta rätten till bryggan i en försäljning av sin fastighet.

Att medlemmen har fått ha bryggan och använda den under tiden han har ägt sin fastighet ger inte honom en laglig rätt att överlåta bryggan. Att föreningen har accepterat och låtit honom ha bryggan ger honom inte heller en laglig nyttjanderätt (då detta måste ske genom ett avtal).


Äganderätten
Medlemmen har ingen rätt att överlåta äganderätten för bryggan då den är byggd på mark som inte tillhör hans fastighet. Äganderätten går inte över på föreningen automatisk bara för att bryggan står på föreningens mark utan medlemmen äger bryggan i sig.


Råd
Mitt råd är att prata med medlemmen och säga att han inte kan överlåta bryggan som en del i fastigheten eftersom det saknas ett servitut. Om han gör det ändå så kommer det inte vara giltigt för en ny ägare.

Om ni inte kan komma överens tycker jag att ni ska testa att ta in någon oberoende som kan vara saklig och medla.

Skulle det vara så att ni vill ta ärendet till domstol så kan ni göra detta hos tingsrätten som ligger närmast där ni bor. Viktigt att komma ihåg här är att detta är en väg som tar lång tid och kan bli väldigt dyr.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000