Vem granskar statliga myndigheter?

Vart vänder man sig för att objektivt få det prövat om myndigheter som Läkemedelsverket brustit i sitt ansvar och hur det kan bestraffas ?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.  

Jag förstår att det är frustrerande att inte känna att myndigheterna agerar korrekt och det är otroligt viktigt att även dessa granskas så att allt går rätt till. 

Läkemedelsverket är en statlig myndighet under socialdepartementet. 

Riksrevisionen

Riksrevisionen har som uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten (13 Kap. 7 § Regeringsformen). Omfattningen av granskningen inkluderar bland annat granskning av berörd verksamhetet (2-3 §§ Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.). Du kan läsa om riksrevisionen här.

Justitieombudsmannen

Även Justitieombudsmannen har till uppgift att granska statliga myndigheter (2 § Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän). Justitieombudsmannen bedriver tillsyn genom att bland annat pröva klagomål från allmänheten (5 § Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän). Ombudsmannen kan genom beslut uttala sig om en åtgärd stridit mot lag eller förordning, varit felaktig, eller varit olämplig. Ombudsmannen kan även väcka åtal mot befattningshavare som åsidosatt dennes åliggande eller som begått en brottslig gärning som inte utgör ett yttrandefrihets eller tryckfrihetsbrott. Om detta finnes vara fallet görs en anmälan till den som är behörig att besluta om disciplinpåföljd (6 § Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän).  

Du kan göra en JO anmälan här.

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering.  

Vänligen, 

Lin ToftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”