Vem får vara vittne vid en framtidsfullmakt?

2019-09-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min mamma och pappa vill upprätta en giltig framtidsfullmakt som skall gälla för ekonomisk fullmakt då en av mina föräldrar är sjuk och möjligtvis snart inte längre kommer att kunna sköta sina angelägenheter framöver så vill den andra kunna ta över dem ekonomiska frågorna åt sin partner. Vi såg att det finns vissa krav som skall uppfyllas. Vi tänker så att vi vill skriva ut en färdig mall för framtidsfullmakt och fylla i tydligt samt ha två vittnen närvarande med underskrifter. Nu undrar vi, behöver vi även en jurist närvarande som vittne eller för att skriva under dokumentet för att framtidsfullmakten skall bli giltigt eller räcker det att vi gör det själva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och Lagen om framtidsfullmakter.

Vem får vara vittne vid upprättande av en framtidsfullmakt?
Av lagen om framtidsfullmakter framgår det, precis som du säger, att det ska vara två vittnen vid undertecknandet av framtidsfullmakten, vilka även underteckna den själva, 4 §. Vem som är ett giltigt vittne framgår sedan av Ärvdabalkens bestämmelse om giltiga vittnen vid testamenten.

"Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne, 10 kap. 4 § ÄB.

Av detta kan vi konstatera att ni inte behöver en jurist som vittne utöver de två som nämns i lagtexten. Tänk dock på att nära släktingar inte får vara vittnen, utan en utomstående part behövs för att det inte ska bli jävigt.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
2Hallå2 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:08
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1232)
2019-10-06 Upprättar Lawline avtal?
2019-10-03 Vad betyder "erforderlig uppvärmning"?
2019-10-03 Kan en fullmakt ges till flera personer?
2019-10-02 Bestrida faktura genom behörighetsöverskriden fullmakt

Alla besvarade frågor (73767)