FrågaAVTALSRÄTTFormkrav28/02/2020

Vem får vara vittne av en framtidsfullmakt?

Hej gäller en framtidsfullmakt om en svägerska skriver under som vittne. Står olika i olika skrifter om framtidsfullmakt som jag har läst. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Framtidsfullmakter regleras i Lagen om framtidsfullmakter.

Förutsättningar för framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter är ett sorts alternativ till god man eller förvaltare, alltså en fullmakt som ger behörighet till någon annan att sköta personliga angelägenheter och annat ifall personen blir sjuk och inte längre kan ha hand om sådant själv (1-2 §§ lagen om framtidsfullmakter). En sådan fullmakt skrivs i förebyggande syfte det vill säga innan ett behov finns.

I följande paragrafer i lagen finns olika villkor för att upprättandet av en framtidsfullmakt ska vara giltigt ex. personen ska vara 18 år, fullmakten ska vara skriftlig, det ska finnas två vittnen, personen ska vara införstådd i vad fullmakten innebär och själva fullmakten ska vara tydlig och innehålla vem fullmaktshavare och vad fullmakten omfattar ex. vilka saker som personen ska få lov att sköta m.m.

Vem får lov att vara vittne?

Kravet på att fullmakten ska bevittnas av två personen finns i 4 § 2 st i lagen om framtidsfullmakter. Gällande vittnena beskrivs att de måste förstå vad fullmakten innebär och att fullmaktshavaren inte får lov att vara vittne. Om övriga krav på vilka som får vara vittne hänvisar paragrafen till ärvdabalken och de regler som finns kring vittnen till testamente.

I 10 kap. 4 § 1 st Ärvdabalken står att ett vittne måste vara införstådd i vad den bevittnar och får inte vara maka/make, sambo eller nära släkting (till den som upprättar fullmakten i detta fallet). Som nära släkting räknas någon i rakt uppåt- eller nedstigande led (föräldrar, deras föräldrar, barn, barnbarn m.m.), syskon eller svåger/svägerska.

Som svar på din fråga, är en svägerska till fullmaktsgivaren inte ett godkänt vittne till en framtidsfullmakt. Dock med hänvisning till framtidsfullmakternas särskilda karaktär så träder de inte i kraft förrän situationen inträder att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att ta hand om vissa saker (9§ lagen om framtidsfullmakter) och fullmaktshavaren har meddelat släktingar samt ansökt hos tingsrätt om att fullmakten ska träda i kraft (10-11 §§ lagen om framtidsfullmakter). För att fullmakten då ska kunna träda i kraft måste alla förutsättningar som nämnts ovan vara uppfyllda, bland annat godkända vittnen.

Det som kan göras är helt enkelt att en ny framtidsfullmakt kommer få upprättas för att kunna vara giltig och kunna träda i kraft senare när situationen för en fullmakt är behövlig.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo