Vem får vara juridiskt ombud i tvistemål?

2021-01-31 i Rättshjälp
FRÅGA
Hej.Vad krävs för att få vara ett juridiskt ombud utan någon som helst utbildning i en rättstvist?Eller är det helt uteslutet?Finns det undantag om förvaltaren till personen i fråga som behöver ett juridiskt ombud, rekomenderar/väljer det juridiska ombudet?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det rör sig om så kallade tvistemål, vilket jag antar att du syftar på med "rättstvist", så finns det i 12 kap rättegångsbalken (RB) bestämmelser om parternas ombud. De kraven som finns är att ombudet med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare erfarenheter är lämplig att vara ombud i målet. Personen måste dessutom vara över 18 år, inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller satt i konkurs, 12 kap 2 § RB. Detta innebär vidare att det föreslagna ombudet inte ska ha dömts för grövre brottslighet, att personen behärskar svenska språket och har en viss praktisk erfarenhet av rättegångsförfarandet. Dock finns det inget krav på att personen ska ha juristexamen. Det är rätten som avgör om en person är lämplig. Om de inte finner att det föreslagna ombudet uppfyller kriterierna kan de avvisa förslaget på ombud. Ju mer komplicerat målet är, desto högre krav ställs dessutom på ombudet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (71)
2021-03-25 När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?
2021-03-05 Kostnad för försvarare
2021-01-31 Vem får vara juridiskt ombud i tvistemål?
2020-12-31 Fråga angående rättskydd och rättshjälp.

Alla besvarade frågor (92164)