Vem får sekretessmarkera allmänt handlingar?

2019-09-28 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Vem är det egentligen som beslutar om en allmän handling ska beläggas med sekretess eller inte? Jag vet att det finns bestämmelser i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen som avgör vad som bör beläggas med sekretess och vad som inte bör beläggas med sekretess. Min fråga är istället; VEM är det som avgör huruvida en handling som kommer in eller upprättas hos en myndighet ska beläggas med sekretess eller ej. MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sekretessmarkering

Utgångspunkten för att sekretessmarkera en allmän handling finner vi i 2:2 och 2:20 tryckfrihetsförordningen (TF). Härifrån går vi vidare till offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I 5:5 OSL regleras det som kallas sekretessmarkering. Förutsättningen för att en myndighet ska få sekretessmarkera en allmän handling är att det kan antas att hinder mot utlämnande av uppgift i handlingen föreligger enligt någon tillämplig sekretessbestämmelse. Att denna förutsättning är uppfylld innebär inte någon skyldighet för myndigheten att förse handlingen med en sekretessmarkering. Det har överlämnats åt myndigheten att avgöra i vilken utsträckning det finns anledning att göra sådana anteckningar.

Vem beslutar om sekretessmarkering?

I paragrafen regleras inte frågan om vilken befattningshavare inom en myndighet som är behörig att sekretessmarkera allmänna handlingar. I princip ankommer detta på myndigheten. I arbetsordning eller genom särskilt beslut kan bestämmas den krets av tjänstemän som ska ha sådan behörighet. Det är alltså upp till varje enskild myndighet att bestämma vem som ska ha behörighet att sekretessmarkers allmänt handlingar.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
13Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-30 09:25
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (191)
2019-10-17 Kan man begära ut ett förundersökningsprotokoll under pågående förundersökning?
2019-09-30 Omfattas orosanmälning av sekretess?
2019-09-28 Vem får sekretessmarkera allmänt handlingar?
2019-09-03 Regler om sekretess gällande skolor - finns det?

Alla besvarade frågor (73804)