Vem får sekretessmarkera allmänt handlingar?

2019-09-28 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Vem är det egentligen som beslutar om en allmän handling ska beläggas med sekretess eller inte? Jag vet att det finns bestämmelser i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen som avgör vad som bör beläggas med sekretess och vad som inte bör beläggas med sekretess. Min fråga är istället; VEM är det som avgör huruvida en handling som kommer in eller upprättas hos en myndighet ska beläggas med sekretess eller ej. MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sekretessmarkering

Utgångspunkten för att sekretessmarkera en allmän handling finner vi i 2:2 och 2:20 tryckfrihetsförordningen (TF). Härifrån går vi vidare till offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I 5:5 OSL regleras det som kallas sekretessmarkering. Förutsättningen för att en myndighet ska få sekretessmarkera en allmän handling är att det kan antas att hinder mot utlämnande av uppgift i handlingen föreligger enligt någon tillämplig sekretessbestämmelse. Att denna förutsättning är uppfylld innebär inte någon skyldighet för myndigheten att förse handlingen med en sekretessmarkering. Det har överlämnats åt myndigheten att avgöra i vilken utsträckning det finns anledning att göra sådana anteckningar.

Vem beslutar om sekretessmarkering?

I paragrafen regleras inte frågan om vilken befattningshavare inom en myndighet som är behörig att sekretessmarkera allmänna handlingar. I princip ankommer detta på myndigheten. I arbetsordning eller genom särskilt beslut kan bestämmas den krets av tjänstemän som ska ha sådan behörighet. Det är alltså upp till varje enskild myndighet att bestämma vem som ska ha behörighet att sekretessmarkers allmänt handlingar.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (213)
2020-06-30 Sekretess inom sjukvården och framtidsfullmakt
2020-06-15 Brott mot tystnadsplikt?
2020-06-14 När är en läkaren skyldig att lämna sekretessbelagda uppgifter?
2020-05-30 En bostadsrättsförening har inte rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret om en presumtiv andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (81856)