Vem får reda på att en förundersökning är nedlagd?

2020-08-27 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! När man har varit på förhör får man reda på som vittne eller misstänkt på plats att utredningen är nedlagd ? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). Om det inte finns anledning att fullfölja en förundersökning ska den läggas ned (23 kap 4 § andra stycket RB). Beslut om nedläggning fattas som utgångspunkt av förundersökningsledaren eller åklagaren. Enligt justitieombudsmannen bör de principer för motivering av beslut som tillämpas inom åklagarväsendet även tillämpas av polisen.

I 14 § förundersökningskungörelsen anges vem som ska underrättas om ett beslut att lägga ned en förundersökning. Den som hörts som skäligen misstänkt ska alltid underrättas medan det är beroende av situationen om målsäganden ska underrättas. Med målsägande jämställs annan som anmält brottet. Andra som hörts under förundersökningen har ingen rätt till information (14 § förundersökningskungörelsen). Ett beslut om nedläggning hindrar dock inte att förundersökningen senare tas upp på nytt, till exempel om ny bevisning framkommer.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (522)
2021-04-13 Hur vet man om man blivit polisanmäld?
2021-04-13 Hur ser en komplettering av förundersökning ut?
2021-04-13 Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?

Alla besvarade frågor (91198)