Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?

2020-09-30 i Sekretess
FRÅGA
Kan vilken förening som helst begära att man ska visa upp utdrag ur belastningsregistret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ditt belastningsregister är som huvudregel sekretessbelagt, 35 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Därav är utgångspunkten att endast du själv och några få myndigheter kan begära ett utdrag, till exempel arbetsgivare inom vården, skatteverket, åklagarmyndigheten med flera, 6 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Med det sagt kan en förening som huvudregel inte självmant begära ut ett utdrag, men det står dem fritt att tillfråga dig att överlämna ett sådant.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (249)
2021-03-30 Vart anmäler man brott mot offentlighet- och sekretesslagen?
2021-03-29 Gäller sekretess för patientjournaler även om de använts som underlag för en dom?
2021-03-27 Kan polisen sprida vidare information om min jobbansökan?
2021-03-20 Kan rekryteringsmyndigheten gå in och läsa i min patientjournal?

Alla besvarade frågor (91133)