Vem får närvara vid förhandlingar vid domstol?

2017-08-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är sambo med en person, han är kärande i ett tvistemål mot y och de ska ha förhandling. Får jag närvara? Det handlar om pengar, och är inget personligt. Frågan är väl, är förhandlingar öppna så som en rättegång?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregler är förhandlingar är offentliga då regeringsformen säger att domstolsförhandlingar ska vara offentliga, det vill säga att allmänheten och massmedier har rätt att närvara vid rättegångar.

Vissa domstolsförhandlingar kan hållas inom stängda dörrar när sekretessbelagda uppgifter ska åberopas eller lämnas. Jag tolkar detta som ett traditionellt tvistemål med öppna dörrar. (5 kap. Rättegångsbalken)

Om du vill läsa mer om lagarna på området så uttrycks Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Amanda Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1181)
2021-08-01 Vad krävs för att kunna göra en polisanmälan?
2021-07-31 Vad är "prosecutorial discretion" på svenska?
2021-07-31 Utsatt för brott, vad ska jag göra nu?
2021-07-31 Absolut åtalsplikt

Alla besvarade frågor (94603)