Vem får man ringa till när man är frihetsberövad?

2019-08-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Vad avgör vem en frihetsberövad får ringa till?Som rubriken lyder, vad är det som avgör vem en frihetsberövad får ringa.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frihetsberövad kan man antingen vara under rättegången, dvs. häktad, eller när man avtjänar fängelsestraff och är intagen i anstalt. Det framgår inte vilken typ av frihetsberövande det rör sig om varför jag kommer gå igenom båda alternativen nedan. Gemensamt för båda formerna är att den frihetsberövade behöver ett telefontillstånd för att kunna ringa en person.

Anstalt

Innan en intagen i anstalt kan få tillstånd att ringa till exempelvis en anhörig så måste den anhörige godkänna kontakten. I det flesta fall gör man detta genom att fylla i en blankett som man får från den intagne, men Kriminalvården kan också ringa den anhörige. Kriminalvården kan neka telefontillstånd om det till exempel finns misstanke om att samtal kan äventyra säkerheten. För att bedöma om ett tillstånd behöver nekas kan Kriminalvården göra kontroller av den som den intagne vill ringa i exempelvis Polisens misstanke- och belastningsregister. När Kriminalvården bedömer om en intagen ska få tillstånd att ringa någon tittar de även på den intagnes omständigheter, t.ex. vad denne är dömd för.

Häkte

Till skillnad från en intagen i anstalt behöver en häktad person inte inhämta godkännande innan hen kan ringa någon. I de flesta fall kontrollerar Kriminalvården personen den häktade vill ringa till innan samtal beviljas. I vissa fall kan samtal beviljas under avlyssning, men detta måste personalen informera den häktade om. Den häktade får inte ringa en viss person om det kan påverka häktets säkerhet. En person som sitter häktad kan även ha restriktioner vilket påverkar om och vem denne får ringa. Detta betyder att den häktades kontakter med omvärlden begränsas. Restriktioner kan vara nödvändiga om åklagaren misstänker att bevis kan förstöras eller att utredningen av brottet hindras om den häktade har kontakt med omvärlden.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1018)
2020-05-27 Resning i förvaltningsmål
2020-05-25 Vilka uppgifter behöver jag lämna för att begära ut en tingsrättsdom?
2020-05-24 Vad gäller för återvinning av tredskodom?
2020-05-23 Kan en tvistemålsprocess vara ett hinder för att anmäla ett brott

Alla besvarade frågor (80294)