Vem får gården vid dödsfall där särkullbarn finns?

Hej!

För åtta år sedan flyttade jag in hos min man på hans gård. Vi gifte oss två år senare. Han har två barn sedan tidigare och jag har två barn sedan tidigare. Vi har ett gemensamt barn på 6 år. Vi har pratat om att skriva äktenskapsförord. Om ex min man dör före mig måste jag ju lösa ut hans barn? Hur skriver man på bästa sätt? Jag vill kunna känna mig trygg här i huset. Ska jag köpa in mig i huset för att på så vis känna att ingen kan tvinga mig att flytta i en framtid eller räcker det att vi är gifta för att jag ska vara tryggad? Sen vill varken jag eller min man att ex mina barn ska ärva min man el tvärtom.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med gården om din man dör, vem som ärver samt att du vill veta lite om äktenskapsförord betydelse. Jag har valt att dela upp frågorna och besvara de var för sig. Det regleras i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Äktenskapsförordet inverkan vid dödsfall
När någon dör ska det ske en bodelning. Det ett äktenskapsförord säger om egendomen är enskild eller giftorättsgods. Är gården enskild egendom till din man kommer hela värdet av gården att falla in i hans kvarlåtenskap och inte hälften delas mellan er två. Finns äktenskapsord inte eller äktenskapsordet säger att gården ska vara giftorättsgods kommer värdet av huset att hälften delas och hälften av värdet tillfaller dig och andra hälften din man. Äktenskapsförordet kommer inte att säga hur arvet senare ska fördelas, utan arvet fördelas genom reglerna i Ärvdabalken. (7 kap. 1 och 2 § ÄktB). Därav är det bättre för dig om det finns ett äktenskapsförord som säger att gården är giftorättsgods eller att det inte finns något äktenskapsförord alls.

Vilka ärver?
Bröstarvingar (barn) till den avliden ärver. Det innebär att dina barn eller din makes barn inte kommer att ärva din man respektive dig. Om han dör kommer hans barn att ärva. Barnen kommer att få dela lika på hans kvarlåtenskap där hälften av gårdens värde ingår. Barnen från tidigare äktenskap (särkullbarn) har rätt att få ut sitt arv direkt om särkullbarn vill det. Den delen som erat gemensamma barn skulle ha ärvt av din man kommer att tillfalla dig med fri förfoganderätt. Barnet (gemensam) får vänta på efterarv av sin far (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB).

Det innebär att dina barn inte kommer att ärva av din man eftersom dina barn inte är bröstarvingar till din man. Tvärt om, om du för först. Det följer av den legala arvsordningen. Detta innebär även att ni inte kommer att ärva varandra förutom den del av arvet som erat gemensamma barn skulle få. Den delen ärver ni med fri förfoganderätt (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB).

Vad har du för rätt till huset och vad ska du göra för att behålla huset?
Vid en bodelning som sker när en make/maka dött ska fast egendom (ex. hus, gård) ska gå till den som mest behöver bostaden. Vilket här anses vara efterlevande make/maka, du kommer således ha rätt att få gården. Dock så kommer värdet av gården eventuellt att räknas av från din del av giftorättsgodset. Vilket innebär att du har rätt att få gården men värdet avräknas från ditt giftorättsgods (11 kap. 8 § ÄktB).

Din make kan även skriva ett testamente till fördel för dig. Att din make testamenterar gården till dig, det kan ske med villkoret att barnen får sitt ärv av gården när du dör. Det vill säga barnen får efterarv av sin far (9-10 kap. ÄB, 12 kap. 1-2 § ÄB samt 3 kap. 1 § ÄB). Dock är ett testamente inte ett fullständigt skydd eftersom barnen, främst särkullbarnen här har rätt till sin laglott (halva kvarlåtenskapen) direkt (7 kap. 1, 3 och 5 § ÄB). Du kommer således inte genom ett testamente ha fullständig säkerhet till gården eftersom deras laglott ska täckas.

Särkullbarnen kan även välja att avstå sin del av ärvt och få efterarv av sin far istället. Du ärver då allt med fri förfoganderätt och därmed hela gården (3 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning
Era barn från tidigare äktenskap kommer enligt den legala arvsordningen inte att ärva dig eller din make. Om din make dör har hans särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt. Erat gemensamma barns del kommer att tillfalla dig med fri förfoganderätt. Det räcker således att ni är gifta för att du ska få en del av huset. Du har rätt att få huset i bodelningen men värdet kommer att avräknas från din del av giftorättsgodset. Du har alltså ett stort skydd för att få behålla gården. Det räcker således att ni är gifta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning