Vem får bevittna rättshandlingar?

2015-12-06 i Formkrav
FRÅGA
Får vårdpersonal bevittna ett köpebrev?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Vilka som får bevittna namnteckning regleras i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar (här).

Vittne får vem som helst vara, förutom den mot till vilken rättshandlingen skall företas. Det betyder att den som är köpare/säljare/gåvomottagare alltså inte får bevittna en handling som rör personen själv. Den som är under femton år och den som lider av en psykisk störning som gör att den saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen får inte heller bevittna en rättshandling.

Vårdpersonal är alltså inte särskilt undantagen i lagtexten på något sätt, utan kan enligt lagen bevittna rättshandlingar som köpebrev precis som alla andra, under förutsättning att personen inte är köpare eller säljare i den aktuella situationen med köpebrevet.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (156)
2020-05-25 Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?
2020-05-21 Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?
2020-05-11 Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt
2020-04-10 Handlingens giltighet och dess formkrav

Alla besvarade frågor (80386)