Vem får bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?

2019-12-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Kan en nära släkting bevittna en namnteckning vid köpehandling av fastighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Varken köpavtalet (köpehandlingen) eller köpebrevet har krav på bevittning (4 kap. 1-2 §§ JB). För köpehandlingen gäller enbart att det ska vara underskrivet av säljaren och köparen för att köpet ska vara giltigt (4 kap. 1 § JB).

Dock behöver överlåtarens underskrift bevittnas av två personer för att lagfarten inte ska bli vilande (här), därav kan det vara bra att låta handlingarna bevittnas.

Men det är inte alla personer som får vittna, de personer som inte får vittna är (Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid rättshandlingar):

- Den mot vilken rättshandlingen ska företas, - den som är under 15 år, - den som har en psykisk störning och därav saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse.

Sammanfattning

En nära släkting kan bevittna en namnteckning om den inte är under 15 år och inte har någon psykisk störning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1915)
2020-02-20 Gåva av fastighet - formkrav
2020-02-13 Ta ner grenar som hänger över från grannens tomt
2020-02-12 Vad ska vi göra när vi inte får tillstånd att använda en enskild väg för att komma fram till våra hus?
2020-01-31 Hyresgästen kvarlämnar egendom

Alla besvarade frågor (77230)