Vem får besluta om husrannsakan?

2020-08-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejVem får besluta om husransakan?
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).

En husrannsakan får förordnas (beslutas) av åklagare, undersökningsledare eller rätten (28 kapitlet. 4 § RB). En polisman får även besluta om förundersökning om det är fara i dröjsmål (28 kapitlet. 5 § RB). Således ska det föreligga en fara för att bevismaterial eller annat som kan vara avgörande för utredningens fortskridande kan förstöras eller röjas.

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1150)
2021-04-22 Krävs läkarintyg när ombudet blivit sjuk och inte kan inställa sig vid huvudförhandling? Vem betalar vittneskostnaderna vid inställd huvudförhandling?
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.

Alla besvarade frågor (91430)