Vem får besluta om husrannsakan?

2020-08-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejVem får besluta om husransakan?
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB).

En husrannsakan får förordnas (beslutas) av åklagare, undersökningsledare eller rätten (28 kapitlet. 4 § RB). En polisman får även besluta om förundersökning om det är fara i dröjsmål (28 kapitlet. 5 § RB). Således ska det föreligga en fara för att bevismaterial eller annat som kan vara avgörande för utredningens fortskridande kan förstöras eller röjas.

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?