Vem får behålla gemensam hund vid avslutat förhållande?

2020-06-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej.Jag köpte en hund tillsammans med mitt ex, jag gav en stor summa pengar för hunden men mitt ex står som ägare på papper. Vi har alltid sagt att vi äger hunden lika mycket båda två. Idag bor vi isär och har inte längre en relation. Nu menar hon att hon har mer rätt till hunden och hotar med att ta hunden ifrån mig. Jag kan genom utdrag från bank bevisa att jag gett en stor summa pengar för hunden. Vad gäller här enligt svensk lag? Med vänlig hälsning,L
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka lagar är tillämpliga?

Enligt 7 § sambolagen räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål till sambors gemensamma bohag. Vem som äger hunden beror därmed på vem som köpte hunden. Eftersom du och ditt ex köpte hunden tillsammans blir samäganderättslagen (SamägarL) tillämplig.

Har du äganderätt till hunden?

Enligt huvudregeln så är det den som står på kontraktet som är ägaren till hunden. I vissa fall kan det dock vara fråga om gemensamt ägande enligt SamägarL.

Om du och ditt ex köpte hunden tillsammans så är båda lika stora ägare av hunden (1 SamägarL). Att du överförde pengar för köpesumman för hunden talar starkt för att samägande föreligger men även andra faktorer kan spela roll, till exempel vem som betalar försäkring, mat, veterinärkostnader och så vidare.

Du kan också ha dold samäganderätt till hunden:

Du kan även argumentera för att dold samäganderätt föreligger. Högsta domstolen har ställt upp tre villkor som ska vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska anses finnas:

1.Hunden ska ha köpts för att användas gemensamt av båda två.

2.Du ska ha hjälpt till eller gjort köpet möjligt, genom att till exempel bidra ekonomiskt på något vis.

3.Både du och ditt ex ska ha förstått att syftet med köpet var att hunden skulle ägas gemensamt. Ni måste alltså ha varit överens om att hunden skulle ägas av båda. Detta kan ha varit underförstått eller uttryckligt.

Det är självklart en bevisfråga kring vem som faktiskt äger hunden men om du betalade majoriteten av köpesumman, samt eventuellt mat, veterinärkostnader och försäkringsavgift är detta tungt vägande bevis för att du samäger hunden.

Vad händer om ditt ex behåller hunden?

Informationen i din fråga tyder på att samägande föreligger för hunden. Det här betyder att om ditt ex skulle behålla hunden själv, utan att du har accepterat det, så kan hon göra sig skyldig till vad som kallas egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken).

Sammanfattning och handelsplan:

Sammanfattningsvis har du och ditt ex med största sannolikhet samäganderätt till hunden vilket innebär att ni båda har rätt att behålla hunden. Kan ni inte komma överens om vem som ska behålla hunden kan ni ansöka om god man hos tingsrätten som kan besluta vem som ska få äganderätt till hunden.

Slutligen kan jag rekommendera att du meddelar ditt ex att hon gör sig skyldig till ett brott (egenmäktigt förfarande) om hon behåller hunden själv utan samtycke. Förhoppningsvis kan ni komma överens om en lösning, men annars kan ni som sagt ansöka om en god man.

Du är varmt välkommen att ställa nya frågor om du fortfarande skulle ha några frågetecken eller om du skulle vilja förtydliga något. Tills vidare hoppas jag att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (561)
2021-01-18 Hur löser man ut delägare ur samägt gods när det finns hembudsklausul?
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

Alla besvarade frågor (88367)