Vem blir skadeståndsskyldig när ett barn har begått en skadegörande handling?

Hej,

Jag har ett stort problem som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med? Förra veckan så kom polisen hem till min familj. De hade med sig min son (under 15 år) som de hade tagit på bar gärning när han klottrade på en butik i stan. Åklagaren kommer nu att åtala honom för skadegörelse men butiksägaren kommer dessutom rikta skadeståndsanspråk på oss. Jag undrar därför om butiksägaren har rätt att rikta skadeståndsanspråk mot oss? Mot min son? Jag undrar dessutom hur mycket pengar detta kan röra sig om?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Vad tråkigt att höra, jag ska försöka förklara för er vad som gäller.

För att besvara din fråga ska vi kika i bland annat skadeståndslagen (SkL) och försäkringsavtalslagen (FAL).

Kan din son bli skadeståndsskyldig?

Som utgångspunkt så gäller att den som med avsikt eller genom vårdslöshet har orsakat en skada ska ersätta den (2 kap 1 § SkL). I detta fallet så har en skada uppstått som är ersättningsgill, dvs den egendom som blev skadad på grund av klottret ska ersättas. Det mesta talar väl för att din son har insett effekten av sitt handlande, dvs att genom att klottra så förstörs egendomen och han verkar därmed ha handlat med avsikt.

Din son är dock underårig och han ska därför endast ersätta skadan i den mån det är skäligt (2 kap 4 § SkL). Det är denna paragrafen som oftast gör att barn slipper betala skadestånd eftersom de flesta har en så kallad ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring som helt enkelt täcker skadeståndet. Det gäller dock inte när skadan har orsakats med avsikt, som i detta fallet (4 kap 5 § FAL). Ansvarsförsäkringen gäller alltså inte varför din son kan bli skadeståndsskyldig.

Eftersom din son dock är under 15 år så görs en särskild bedömning beträffande din sons förmåga att inse skadans omfattning och riskerna med sitt agerande, vilket kan påverka storleken på skadeståndet (2 kap 4 § SkL). Det finns alltså en möjlighet att skadeståndet blir något lägre om din son bedöms ha saknat tillräcklig insikt i att förstå sitt handlande på grund av sin ålder.

Skadeståndet uppgår till så mycket som det krävs att reparera skadan, dvs sanera klottret och återställa egendomen (5 kap 7 § SkL). Exakt belopp vet jag dock inte. Men som sagt, det kan bli lägre eftersom din son är under 15 år och det kan påverka skadeståndets storlek.

Föräldrars skadeståndsansvar när barn orsakat skador

Din sons handlande är i detta fallet brottsligt (12 kap brottsbalken). Att din son är under 15 år och därmed inte är straffmyndig påverkar alltså inte själva bedömningen beträffande om ett brott har begåtts eller inte (1 kap 1 § jämte 1 kap 6 § brottsbalken).

Föräldrar har ett så kallat principalansvar som blir aktuellt när deras barn begår brottsliga handlingar som ger upphov till skada (3 kap 5 § SkL). Föräldrarna ansvarar då för vid varje skadehändelse upp till en femtedels prisbasbelopp, vilket år 2022 är 9 660 kr. Som förälder kan ni alltså bli skyldiga att betala upp till 9 660 kr av skadeståndet. Detta beloppet gäller er föräldrar tillsammans, ni behöver alltså inte betala 9 660 kr var. De flesta försäkringsbolag betalar tyvärr inte ut ersättning från ansvarsförsäkringen i dessa fall.

Det finns även en annan grund som kan föranleda att ni som föräldrar bli skadeståndsskyldiga, nämligen om ni har brustit i ert tillsynsansvar över er son. Utifrån din fråga verkar det dock inte som att din son har begått skadegörande handlingar innan eller att ni av någon annan anledning borde ha större tillsyn över er son än andra föräldrar förutsätts ha över ett barn i din sons ålder. Jag gör därmed bedömningen att ni inte kan bli skadeståndsskyldiga för mer än 9 660 kr genom det här principalansvaret som blir aktuellt.

Sammantaget
Er son och ni som föräldrar bli alltså så kallat solidariskt skadeståndsansvariga i detta fallet (6 kap 4 § SkL). Det innebär att butiksägaren kan kräva antingen din son eller er föräldrar på skadestånd. Ofta finns ju betydligt bättre möjlighet för en skadelidande att få betalt av föräldrarna än av ett barn, varför det är mest sannolikt att butiken kommer att kräva skadeståndet av er. Ni föräldrar är då endast skadeståndsskyldiga upp till ett belopp om 9 660 kr. Om skadan uppgår till mer än 9 660 kr kommer resterande del att krävas av er son.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”