FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående28/05/2022

Vem blir dödsbodelägare?

Har fått ett arv efter min mor,tänker göra en arvstående till fördel för min dotter, så jag undrar, jag ska inte stå med i boupptäkningen, om jag gör så, det är väl väl min dotter som ska stå med där som dödsbodelägare.

Lawline svarar

  

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

På din fråga låter det som att det rör sig om arvsöverlåtelse, snarare än arvsavstående. Det finns en rätt att överlåta sitt arv, även om detta inte regleras i ärvdabalken. 

Vem som är dödsbodelägare beror på när du gör överlåtelsen. Dödsbodelägare är den som är arvinge (18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Arvinge ska även anges i bouppteckningen (20 kap. 2-3 § ÄB). Ifall överlåtelsen sker innan förrättningen är alltså din dotter dödsbodelägare, medan du är det ifall överlåtelsen sker efter förrättningen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare