Vem bevisar avsikten bakom en pengaöverföring?

2018-10-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!Mitt ex sedan 6 år tillbaka säger att jag är skyldig honom pengar. Han valde att hjälpa mig att ta ett lån ,då jag inte kunde de. Det var inget jag bad honom om utan han erbjöd sig att hjälpa mig. Vi var då sambos och jag erbjöd mig att betala av lånet varje månad.Sedan så gjorde vi slut och nu efter alla dessa år säger han att jag ska betala av honom lånet han tog.Vi har inget skriftligt avtal men enligt honom har vi ett muntligt, men det var inte så jag ansåg det att vara.Nu hotar han mig att han ska blanda in kronofogden och jag säger jag kommer överklaga de.Jag är gift och har ett barn. Har gått vidare från honom men han håller hela tiden på att skicka sms om olika summor jag är skyldig honom men jag svarar bara med att han ska låta mig vara.Jag börjar bli ganska orolig över hans beteende och känner mig illa tillmods.För att blanda in kronofogden måste man inte ha konkreta bevis?. Eller kan han bara säga till kronofogden att jag är skyldig honom pengar och de går med på de?Om jag överklagar och det går vidare till tingsrätten vad gäller det där för man ska bli dömd?. Är det ord mot ord eller kommer tingsrätten tycka att det inte finns tillräckligt med bevis så det lägger ner de?.För jag såg det som en gåva inte ett lån.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I mitt svar kommer jag att förklara två delar: ena delen rör förfarandet i kronofogden och den andra delen rör vad som gäller om frågan tas upp i domstol.

Förfarandet i kronofogden

Aktuellt regelverk för förfarandet i kronofogden är lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

När en sökande ansöker om att få ut betalning med hjälp av kronofogden blir det tal om ansökan om betalningsföreläggande. Denna ansökan innehåller sökandens yrkande och grunden för det. Om kronofogden väljer att ta upp ansökningen kommer svaranden att få ta del av föreläggandet. Svaranden får därmed yttra sig i frågan och välja om föreläggandet ska bestridas eller godtas. Ett bestridande ska göras skriftligen. Om svaranden bestritt föreläggandet i rätt tid kommer sökanden att få ta del av svarandens bestridande. Sökanden får då besluta om målet ska tas till domstol eller inte.

Om det i ditt fall skulle bli aktuellt med betalningsföreläggande antar jag att du skulle vilja bestrida föreläggandet. Det är väldigt viktigt att du bestrider föreläggandet i rätt tid, i annat fall kommer kronofogden att meddela utslag till sökandens förmån (42 § lag om betalningsföreläggande och handräckning).

Hur behandlas frågan om en pengaöverföring avser lån eller gåva i domstol?

Om ert mål kräver en domstolsprocess blir det aktuellt med bevisföring. Frågan är då vem som har plikten att framföra tillräcklig information för att bevisa sitt yrkande i målet (bevisbördan).

Högsta domstolen har i ett mål från 2014 haft att avgöra om en pengaöverföring från en person till en annan var en gåva eller ett lån (se NJA 2014 s 364). I målet gjorde domstolen klart att det är den som mottagit pengarna som har bevisbördan för att pengarna utgör en gåva. Dock gäller detta endast om det råder oenighet om avsikten bakom pengaöverföringen – det får alltså inte råda oenighet om pengaöverföringens existens i sig. Om själva pengaöverföringens existens är oklar skulle bevisbördan istället ligga på den som skickat pengarna.

Enligt min tolkning rör er tvist endast frågan om pengaöverföringen var en gåva eller ett lån. Därför har Högsta domstolens avgörande som jag nämnde ovan direkt betydelse för er. I ert fall innebär avgörandet att bevisbördan att bevisa att pengaöverföringen var en gåva och inte ett lån ligger på dig som mottagare. Skulle rätten inte anse att du i tillräcklig omfattning bevisat att pengarna var en gåva kommer rätten att besluta att pengaöverföringen avsåg ett lån.

Sammanfattning

I kronofogden har ditt ex möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande. Du har möjlighet att bestrida denna ansökan och om det görs i rätt tid kan sökanden besluta att målet tas upp i domstol. I domstolen kommer du, som mottagare av pengarna, att ha bevisbördan att pengarna avsåg en gåva. Om du inte lyckas bevisa detta kommer rätten att bedöma pengarna som ett lån.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (264)
2019-02-28 Vad gäller i tvist om parkeringsböter?
2019-02-23 Oskyldighetspresumtion
2019-02-05 Får olovlig avlyssning användas som bevisning?
2019-01-26 Domstolens möjligheter att avvisa bevisning

Alla besvarade frågor (66900)