Vem betalar skadestånd när underårig gjort sig skyldig till misshandel?

Hej

Min son ( 16 år ) blev utsatt för grov misshandel (strypning ), medvetslös och fördes till sjukhus med ambulans. Polisen fanns på plats och han har blivit hörd 3 ggr, även varit i Solna för rättsmedicinsk undersökning.

Gärningsmannen i fråga är 15 år.

Min son vill inte kräva skadestånd eftersom gärningsmannen även är/var hans bästa vän. (Hur den vänskapen utvecklas nu får vi se )

Kan vi begära skadestånd eller ersättning utan att 15-åringen drabbas ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall 15-åringen kommer få betala skadeståndet eller inte. Skadestånd av denna typ regleras i skadeståndslagen (SKL).

När uppstår skadeståndsansvar?

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Man kan inte få skadestånd för rena olyckshändelser. I detta fall verkar det funnits uppsåt, det handlar alltså inte om en olyckshändelse och skadan täcks in i skadeståndslagen. Vad gäller misshandelsbrott kan man även få skadestånd för kränkning som brottet innebär mot målsägandens person (2 kap. 3 § SKL).

Vem har skadeståndsansvar?

Det är som huvudregel den som vållar skadan som ska betala skadeståndet (2 kap. 1 § SKL). Är den som vållat skadan under 18 år gammal kan skadeståndet sättas ned med hänsyn till bl.a. ålder, mognad och handlingens beskaffenhet (2 kap. 4 § SKL). I detta fall är 15-åringen ganska nära 18 år samt att handlingen är ganska allvarlig, vilket är något som talar emot att jämkning kommer göras. Jag kan dock inte säga med säkerhet huruvida jämkning kommer ske eller inte. Dock har även föräldrarna ett ansvar i detta fall, om de även är vårdnadshavare till 15-åringen. En förälder som även har vårdnaden om ett barn ska ersätta skadestånd för personskada och kränkning som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SKL). Ansvaret är dock begränsat till ⅕ prisbasbelopp, vilket motsvarar ca 9000 kr (3 kap. 5 § andra stycket SKL). Ansvaret är solidariskt och om föräldrarna betalar skadeståndet kan de sedan kräva att 15-åringen i sin tur betalar föräldrarna.

Sammanfattning

Som huvudregel är det den som vållar skadan som ska ersätta den, alltså 15-åringen i detta fall. Eftersom 15-åringen är minderårig kan skadeståndet möjligtvis sättas ned. Eftersom personen är minderårig och skadeståndet uppkommit pga. brott är det troligtvis personens föräldrar som kommer få betala skadeståndet (om de också har vårdnaden om 15-åringen). Föräldrarnas skadestånd är i sådana fall begränsat till ca 9000 kr. 15-åringen kommer alltså med största sannolikhet påverkas om skadestånd begärs.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn LindelöfRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000