Vem betalar sista hyran?

2020-05-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Vår ekonomiska förening ska hyra ut en hästbox. Den som nu har boxen har uppsägningstid maj, juni, juli (boxen är tom).Den som vill hyra boxen har sagt att hon vill ha den från 1 juni. Nu har hon ändrat sig till 1 juli. Vi har ännu inte skrivit något kontrakt. Vem betalar junihyran?MVHA-S
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga att gälla uthyrning av lokaler och bostäder vilka regleras i 12 kap. Jordabalk (1970:994) (hädanefter JB), samt att den tidigare hyresgästens uppsägningstid går ut i juli.

Uppsägningstid
Enligt 12 kap. 4 § JB gäller tre månaders uppsägningstid för hyresavtal på obestämd tid, vilket jag nu antar så är fallet eftersom inget annat har antytts i frågan. Detta innebär även att hyresgästen har rätt att nyttja hyresrätten tills hyrestidens sista dag. Av samma paragraf framgår det att hyresavtalet inte upphör förrän efter uppsägningstidens utgång. Hyresgästen är därför skyldig betala för hela uppsägningstiden, oavsett om hyresgästen väljer att nyttja hyresrätten eller inte.

Utnyttjande av hyresrätt under uppsägningstid
Det framgår av 12 kap. 7 § JB att hyresgästen har rätt att utnyttja hyresrätten fram till dess att avflyttning sker, alltså att hyresgästen flyttar ut. Det innebär att även om hyresgästen väljer att utnyttja hyresrätten sporadiskt eller inte alls under uppsägningstiden så är det upp till denne. Däremot försvinner inte hyresgästens skyldighet att betala in hyran under uppsägningstiden såsom ovan konstaterat enligt 12 kap. 4 § JB.

När ska betalning ske?
I 12 kap. 20 § JB anges att ni kan avtala om tiden för betalning av hyra. Normalt gäller att hyresgästen kan dock alltid betala hyran senast sista vardagen för början av den tid till vilken hyran beräknas. Detta betyder hyran för juni kan betalas senast sista vardagen i maj enligt lagens ordalydelse.

Sammanfattning
Såsom ovan konstaterat så har hyresgästen rätt att utnyttja hyresgästen till sista dagen, men hyresgästen har även skyldighet att betala in hyra under uppsägningstiden oavsett hur mycket hyresgästen disponerar hyresrätten. Detta innebär således att det är den tidigare hyresgästen som är skyldig att betala för juni-hyran, fram tills den tidigares uppsägningstid är över. Detta ska dock ske senast sista vardagen i maj.

Vänligen,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1484)
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?
2020-12-31 När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?
2020-12-29 Möjlighet till kortare uppsägningstid
2020-12-29 Uppsägning i förväg av hyreskontrakt på bestämd tid

Alla besvarade frågor (88160)