Vem betalar rättegångskostnaderna i tvistemål och varför får jag betala motpartens kostnader om DE har stämt mig?

Om jag skulle tilldelas en sanktionsavgift och välja att inte godkänna denna, då finns det självklart risk för att de som kräver mig på avgiften kan gå till domstol/tingsrätt. Nu till min fråga; OM de nu skulle välja att gå vidare till domstol/tingsrätt, för att få sanktionen fastställd (eller vad det kallas) vem betalar då detta? Alltså domstols/tingsrättskostnaderna? Detta handlar väl främst om att få en ev. avgift justerad för min del, alltså inte om något klassiskt vinna eller förlora. Känns dock konstigt ifall jag skulle behöva betala då det är någon annan som kräver mig på pengar och jag inte godkänner detta. Dvs, det är ju inte JAG som väljer att gå vidare till rätten/domstolen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ett tvistemål tas upp i domstol finns det olika regler för vem som ska betala rättegångskostnaderna då målet är avgjort. Huvudregeln är att den "förlorande" parten måste betala "vinnarens" rättegångskostnader (18 kap 1 § RB). Se mer om detta nedan. Vilka rättegångskostnader man kan få ersättning för skiljer sig dock beroende på om det rör sig om så kallade "småmål" eller inte. Ett småmål är ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 400 kr i år.


Rättegångskostnader i småmål

I ett småmål får man inte ersättning för alls lika mycket som i övriga mål och får därmed stå en större del av kostnaderna själv. I dessa mål kan man endast få ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle, ansökningsavgift eller tilläggsavgift, resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde, vittnesbevisning samt för översättning av handlingar (18 kap 8 a § RB).


Rättegångskostnader i övriga mål

Ersättningen för rättegångskostnaderna ska i dessa övriga fall fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande, talans utförande, arvode till ombud/biträde (så länge kostnaden är skälig för att tillvarata partens rätt). I dessa fall får den förlorade parten alltså betala hela motpartens rättegångskostnader (18 kap 8 § RB), till skillnad från i småmålen.


Vinnande/förlorande part

Hur vet man då vilken part som har "vunnit" eller "förlorat"? Detta är inte alltid helt självklart, ibland kan exempelvis käranden fått bifall för EN DEL av sitt yrkande men inte allt. I detta fall kan man ju se det som att båda parter förlorat i viss mån, hur blir det då? Jo, domstolen brukar i dessa fall fördela rättegångskostnaderna utefter vilken del av målet kostnaderna är hänförliga till, den som förlorar i den ena delen ska alltså stå för kostnaderna i just den delen. De justerar alltså kostnaderna beroende på hur utgången blir på olika sätt.

Om det är så att en part går till domstol och väcker talan mot dig för att få ut en sanktionsavgift kan det bli så att du måste betala deras rättegångskostnader vid en förlust. I och med att du nekar till att betala avgiften ser man det som att du är den "förlorande" parten ifall nu käranden skulle få sanktionsavgiften fastställd som de önskar. Detta då käranden helt enkelt fått det de yrkat medan du inte får det. Att käranden får bifall för sin talan innebär helt enkelt att man "vinner", i princip oavsett vad saken rör sig om. Om det skulle vara så att käranden inte vinner och att du inte ska betala sanktionsavgiften de stämt dig på kommer givetvis käranden att få stå för dina rättegångskostnader i sin tur.


Varför finns denna regel?

Jag förstår att det kan kännas konstigt att man ska behöva betala någon annans rättegångskostnader när det faktiskt är DE som har valt att stämma. Man har denna regel av främst två anledningar. Det första skälet bakom regeln är att man inte ska stämma varandra "i onödan", man vill på detta sätt skrämma bort de som inte har skäl för sina påståenden genom att hota med höga kostnader vid förlust. Den andra anledningen till regeln är att lagstiftaren har ett visst rättsskyddsintresse. Den som helt enkelt har gjort sin rätt gällande ska slippa betala rättegångskostnaderna för att göra detta. Om man har vunnit ett mål var man ju faktiskt den part som hade (mest) rätt. Då hade det kunnat anses vara orimligt att behöva betala för att få rätt till det som man aldrig borde ha behövt väcka talan om från början, om bara motparten hade gjort som hen skulle. Ifall det är så att exempelvis din motpart HAR rätt att få ut sanktionsavgiften från dig kan det anses vara orättvist att de ska behöva betala ombudskostnader m.m. för att få det som de alltid hade rätt till, bara för att du inte ville betala. På samma sätt ska inte du behöva betala dina egna ombudskostnader om du har blivit stämd och vinner målet, då skulle ju du få lida för att någon annan väcker talan mot dig (för något de inte har rätt till).


Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo