Vem betalar rättegångskostnaderna i ett tvistemål om mobilabonnemang?

FRÅGA
Hej, Håller på och tvistar för en persons räkning gällande ett avtal med "Hallå mobil".Dom som sålde avtalet (Viggo mobil) uppgav sig ha samarbete med Tre, och att det skulle minska hennes faktura på Tre. Hallå mobil har sedan övertagit "avtalet", men har inte längre samarbete med Tre.Kunden jag hjälper är en Tysk Kvinna, och har bristande kunskaper i Svenska.Allt dom skickat är sedan länge återsänt, och jag bestrider avtalet och samtliga fakturor baserat på att det varit en felaktig införsäljning, förändringar i kontraktet, samt det självklara faktum att kunden har fiber i huset och har inget som helst behov av en extra router för surf i hemmet. Dom har för henne bakom ljuset helt enkelt.Jag hävdar ( då fallet är så med mig som fastighetsägare-hyresgäster ) att vid konflikt gällande avtal och skulder som understiger ett basbelopp så får dom själva ta saken till rättslig prövning, och stå för dom kostnaderna vare sig dom får rätt eller inte.Hur ligger det till här egentligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga vill du veta vem som får stå för rättegångskostnaderna vid tvist om avtal och skulder som understiger ett prisbasbelopp. Jag kommer i det följande att redogöra för hur ni bör gå tillväga för att bestrida avtal och fakturor samt vilka regler som gäller vid tvistemål.

Bestrid alltid skriftligen och spara kopior

Som jag förstår det har du, som ombud för kvinnan, bestridit fakturorna. Om du bestrider en faktura kan företaget antingen skicka ärendet till inkasso eller ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om ärendet skickas till inkasso bör du bestrida det skriftligen. Du bör spara kopia på det du bestrider, det kan vara en god idé att bestrida per e-post så du har bevis på att du verkligen har bestridit. Enligt god inkassosed ska ett inkassoföretag inte lämna över en fordran till Kronofogden med ansökan om betalningsföreläggande om den bestridits. Om ärendet ändå skulle överlämnas till Kronofogden med ansökan om betalningsföreläggande (alternativt att det ansöks om betalningsföreläggande direkt, utan att ärendet skickas till inkasso) måste du på samma sätt bestrida ärendet även i det skedet. Kronofogden kommer då inte att gå vidare med ärendet utan det är upp till företaget om de vill gå till domstol för att få fastställt betalningsansvar.

Ordinära tvistemål och förenklade tvistemål

Om målet går till domstol är den en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om ni skulle vinna ett ordinärt tvistemål kan din motpart bli ersättningsskyldig för era rättegångskostnader. Motsatsvis innebär det att om ni förlorar ett ordinärt tvistemål kan kvinnan bli ersättningsskyldig för motpartens rättegångskostnader (och givetvis sina egna). Det kan således bli kostsamt.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Den förlorande parten i ett förenklat tvistemål blir ersättningsskyldig för motpartens kostnader till ett betydligt lägre belopp än i ett ordinärt tvistemål.

Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:

- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1380 kr exklusive moms.
- Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.
- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.
- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.
- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).

Som synes blir de kostnader förlorande part blir ersättningsskyldig för i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Man behöver exempelvis inte betala motpartens ombudskostnader med mer än en timme. Samtidigt innebär det att om man vid ett förenklat tvistemål väljer att anlita en jurist som företräder en, blir motparten inte heller ersättningsskyldig för mer än en timmes rättslig rådgivning.

Sammanfattningsvis är storleken på det omtvistade beloppet avgörande för vilka kostnader man som tappande part kan bli ersättningsskyldig för. Om beloppet uppenbart understiger 23.250 kr kommer det att handläggas som ett förenklat tvistemål. Den som förlorar ett sådant tvistemål blir bara ersättningsskyldig för en timmes rättslig rådgivning för motparten, ansökningsavgiften och eventuellt andra mindre kostnader. Om tvisten däremot avser ett större belopp än ovanstående kommer den att handläggas som ett ordinärt tvistemål. I ett sådant mål är huvudregeln att förlorande part betalar dels sina egna rättegångskostnader, dels motpartens rättegångskostnader.

Mitt råd är beroende av om tvisten kommer att handläggas som ett förenklat tvistemål eller ett ordinärt sådant. Om det är ett förenklat tvistemål råder jag er att eventuellt söka rättslig rådgivning en timme för att få förslag av en jurist om vad ni bör fokusera på och om det är något ni har missat. Om det däremot är ett ordinärt tvistemål är min rekommendation att ni anlitar en jurist. Juristen kan till att börja med gå igenom ärendet för att ge sin syn på om det är värt att gå till domstol eller om risken för förlust är stor och det är bättre att betala. Juristen kan även företräda kvinnan vid en eventuell domstolsförhandling. För båda ändamålen kan jag varmt rekommendera att ni anlitar någon av juristerna på Lawlines juristbyrå. Vill ni ha kontakt med en av våra jurister för vidare konsultation är du välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för prisförslag.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (247)
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?

Alla besvarade frågor (97650)