Vem betalar rättegångskostnaderna?

Om jag blir krävs på 60000 kr och bestrider den summan men kanske är villig att betala 5-10 tusen. Om det går till tingsrätten och jag vinner. Vem står då för kostnaden för tingsrätts/ombuds kostnader?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättegångskostnader regleras i 18 kap. Rättegångsbalken (RB).

Huvudregeln är att den "förlorande" parten betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader, se 18 kap. 1 § RB. Ersättningen ska fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande, talans utförande samt arvode till ombud eller biträde, så länge kostnaden är skälig, se 18 kap. 8 § RB.

Ofta kan det vara svårt att avgöra vem som är vinnare och vem som är förlorare i ett tvistemål. Om käranden exempelvis yrkar på 60 000 kr men endast får 30 000 kr är det sannolikt att domstolen kvittar rättegångskostnaderna, m.a.o. får parterna stå för sina egna kostnader i den delen.

Om du vitsordar (medger skäligheten av) 10 000 kr och domstolen dömer enligt detta anses du alltså vara den "vinnande" parten och motparten får då betala både sina egna och dina rättegångskostnader.

Hoppas du fick ett tillfredsställande svar på din fråga!

Vänligen,

Anton OkicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”