Vem betalar rättegångskostnader i ett tvistemål?

FRÅGA
Hej,Företaget X i Malmö utförde en olaglig ändring av mjukvaran på min bil vid första servicetillfälle. Dem gjorde det mot min utrickligen sagt begäran att mjukvaran inte får ändras. Det handlar om VW bedrägeri mot sina kunder gälande dieselfusket som servicevärkstäder, bland annat Företaget X i Malmö åtgärdar med mjukvarubytet, vilken betydligt försämrar bilens prestanda. Jag krävde vid bilens avhämtning att mjukvaran återställas till ursprungliga, vilket Företaget X glatt avvisade. Samma beteende visade VW när jag vände till dem.Min fråga om vad skall jag göra LAVLINE besvarade att Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig (16§, 22§, 23§, 29§). Precis samma svar fick jag av KONSUMENTVERKET. Under ett år försäkte jag genom POLISEN, ARN, KAMAREÅKLAGAREN (två gången) och REGERINGEN komma till att mjukvaran på min bil återställas till det ursprungliga eller någon överenskommelse med Företaget X och VW träffas. Förgäves. Jag fick nog av VW och Företaget X och sålde opålitliga, tröga vid acceleration, bilen till en bilförsäljare mot en ren förlust. Därmed skickade jag fakturan på min förlust till Företaget X som orsakade hela, vilken blev bestriden. Jag försäkte komma till mina pengar genom KRONOFOGDEN. Företaget X bestrider fakturan igen och KRONOFOGDEN ställer frågan till mig om jag begär att målet skall överlämnas till tingsrätten.JAG UNDRAR VEM SKALL BETALA KOSTNADER. I FALL ATT DET ÄR JAG HUR MYCKET KAN DET KOSTA MIG?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Om du driver målet till domstol är den en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar.

De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om du skulle vinna ett ordinärt tvistemål kan din motpart bli ersättningsskyldig för dina rättegångskostnader. Motsatsvis innebär det att om du förlorar ett ordinärt tvistemål kan du bli ersättningsskyldig för din motparts rättegångskostnader (och givetvis dina egna). Det kan således bli kostsamt.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Den förlorande parten i ett förenklat tvistemål blir ersättningsskyldig för motpartens kostnader till ett betydligt lägre belopp än i ett ordinärt tvistemål.

Rättegångskostnaderna i förenklade tvistemål avser:

- Rättslig rådgivning i högst en timme á 1380 kr exklusive moms.

- Ansökningsavgift för stämning á 900 kr.

- Resekostnader för part eller dess ombud om personlig inställelse inte föreskrivits – denna summa kan alltså variera.

- Vittnesbevisning – också en summa som kan variera, men vittnesmålets kostnader måste hur som helst stå i proportion till förhandlingen och den tvistiga saken.

- Översättning av handlingar (om det t.ex. behövs tolk).

Som du kan se blir de kostnader förlorande part blir ersättningsskyldig för i ett förenklat tvistemål betydligt lägre. Man behöver t.ex. inte betala motpartens rättegångskostnader med mer än en timme. Det innebär samtidigt att om du anlitar en advokat och vinner ett förenklat tvistemål blir inte heller din motpart ersättningsskyldig mot dig för mer än en timme.

I ett förenklat tvistemål behöver du inte en advokat eller ett juridiskt ombud. För det fall att du skulle välja att anlita ett ombud, kommer du även om du vinner att behöva stå för huvuddelen av kostnaderna själv. Du kan enligt ovan, som högst få ersättning för en timmes rättslig rådgivning om du vinner tvisten. Det är självklart alltid en god idé att inhämta någon form av rådgivning inför förhandlingen. En jurist kan även råda dig mer specifikt i ditt ärende om hur dina chanser ser ut och om det är värt att gå till domstol eller ej.

Sammanfattning och råd

I ditt fall är det avgörande för rättegångskostnaderna hur stort beloppet ni tvistar om är. Om beloppet uppenbart understiger 23.250 kr kommer det att handläggas som ett förenklat tvistemål. Den som förlorar ett sådant tvistemål blir bara ersättningsskyldig för en timmes rättslig rådgivning för motparten, ansökningsavgiften och eventuellt andra mindre kostnader.

Om ni däremot tvistar om ett större belopp än ovanstående kommer tvisten att handläggas som ett ordinärt tvistemål. I ett sådant mål är huvudregeln att förlorande part betalar dels sina egna rättegångskostnader, dels motpartens rättegångskostnader.

Mitt råd till dig är beroende av om tvisten kommer att handläggas som ett förenklat tvistemål eller ett ordinärt sådant. Om det är ett förenklat tvistemål råder jag dig att eventuellt söka rättslig rådgivning en timme för att få förslag av en jurist om vad du bör fokusera på och om det är något du har missat. Om det däremot är ett ordinärt tvistemål är min rekommendation att du anlitar en jurist. Juristen kan till att börja med gå igenom ditt ärende för att ge sin syn på om det är värt att du går till domstol eller om risken för förlust är stor. Juristen kan även företräda dig vid en eventuell domstolsförhandling. För båda ändamålen kan jag varmt rekommendera att du anlitar någon av juristerna på Lawlines juristbyrå. Vill du ha kontakt med en av våra jurister för vidare konsultation är du välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för prisförslag.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98633)