Vem betalar rättegångskostnaden om man anlitar advokat när man överklaga ett beslut mot försäkringskassan?

Vem betalar rättegångskostnaden om man anlitar advokat när man överklaga ett beslut mot försäkringskassan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kostar inget att överklaga ett beslut mot Försäkringskassan. Beslutet överklagas till förvaltningsdomstol, i första instans förvaltningsrätten. Utgångspunkten är här att du själv får betala dina kostnader om du anlitar advokat. Detta gäller oavsett hur det går i målet, om domstolen dömer som du vill eller inte. Just när det gäller socialförsäkringsärenden och ett överklagande av ett beslut mot Försäkringskassan finns det tyvärr inte så stora möjligheter att få hjälp med att betala sina rättegångskostnader.

De flesta hemförsäkringar undantar process i förvaltningsdomstol från rättsskydd
I din hemförsäkring bör det finnas ett rättsskydd genom vilket du normalt kan få ersättning för kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. I de allra flesta hemförsäkringar undantas dock rättegångar i administrativa domstolar, d.v.s. förvaltningsdomstolar. Troligtvis kan du alltså inte få ut ersättning från din försäkring då rättegången kommer ske i förvaltningsdomstol, men det skadar aldrig att höra med ditt försäkringsbolag.

Det anses oftast inte finnas ett behov av rättshjälp i förvaltningsdomstol
Det finns en liten möjlighet att du kan få rättshjälp, vilket innebär att staten betalar en del av dina rättegångskostnader om du anlitar advokat. Bestämmelser om rättshjälp finns i Rättshjälpslagen (RhjL).

För att du ska beviljas rättshjälp måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda:
- Du måste ha fått rådgivning från advokatbyrån i minst en timme (2 §).
- Din årsinkomst får inte vara mer än 260 000 kr när du räknat bort underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning (6 §).
- Ditt behov av juridiskt rådgivning ska inte kunna tillgodoses på annat sätt (7 §).
- Det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till vad du överklagar, dess betydelse, det ekonomiska värdet av det som prövas och övriga omständigheter (8 §).

När det handlar om förvaltningsmyndigheter som Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar så anses dessa ha ett så stort utredningsansvar att den enskilde personen inte ska behöva eller få rättshjälp. Det anses därför för det mesta inte rimligt att staten bidrar till rättegångskostnaderna och är alltså endast i undantagsfall personer får rättshjälp i förvaltningsdomstol. Kontakta gärna Rättshjälpsmyndigheten för närmare information om chansen att få rättshjälp.

Sammanfattning
- Utgångspunkten är att du själv betalar rättegångskostnaden om du anlitar advokat när du överklagar ett beslut mot Försäkringskassan.
- Det finns en liten möjlighet att din hemförsäkring omfattar rättsskydd som gör att du kan få ersättning för rättegångskostnader.
- Även möjligheten att få rättegångskostnader betalda av staten genom rättshjälp är liten och beviljas bara under vissa förutsättningar.

Troligast är alltså att du själv får betala rättegångskostnaden om du överklagar ett beslut mot Försäkringskassan.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo