Vem betalar offentlig försvarare och hur sker betalningen?

FRÅGA
Hej Om man får en offentlig försvarare utsedd , vem betalar dennes kostnad ?Betalar den åtalade hela dennes summa eller staten ? Om den åtalade åläggs att betala hur regleras det ? Kommer det ett inbetalningskort från staten då ? Mvh Nyfiken
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Den som frikänns behöver inte betala tillbaka något till staten. Den som döms för brott blir, beroende din inkomst, blir vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader. I regel är den tilltalade dock inte skyldig att betala mer än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen ( se 31 kap 1 § stycke 3 rättegångsbalken här ).

I samband med domen beslutar domstolen hur mycket den dömde ska betala tillbaka. Rättshjälpsmyndigheten skickar en faktura på beloppet. Myndigheten kan inte ompröva domstolens beslut om statens. Om kravet inte betalar måste myndigheten lämna över kravet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Myndigheten lämnar därför inte något anstånd med betalningen (se mer info på deras hemsida http://www.rattshjalp.se/ ).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?