Vem betalar offentlig försvarare och hur sker betalningen?

FRÅGA
Hej Om man får en offentlig försvarare utsedd , vem betalar dennes kostnad ?Betalar den åtalade hela dennes summa eller staten ? Om den åtalade åläggs att betala hur regleras det ? Kommer det ett inbetalningskort från staten då ? Mvh Nyfiken
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Den som frikänns behöver inte betala tillbaka något till staten. Den som döms för brott blir, beroende din inkomst, blir vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader. I regel är den tilltalade dock inte skyldig att betala mer än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen ( se 31 kap 1 § stycke 3 rättegångsbalken här ).

I samband med domen beslutar domstolen hur mycket den dömde ska betala tillbaka. Rättshjälpsmyndigheten skickar en faktura på beloppet. Myndigheten kan inte ompröva domstolens beslut om statens. Om kravet inte betalar måste myndigheten lämna över kravet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Myndigheten lämnar därför inte något anstånd med betalningen (se mer info på deras hemsida http://www.rattshjalp.se/ ).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (244)
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?

Alla besvarade frågor (95746)