Vem betalar för försvararen?

FRÅGA
Hej! Jag kommer nu inför grovt rattfylleri och olovlig körning få en försvarare från ungdoms polisen i och med att jag är under 18 och inte själv har råd att skaffa en egen advokat. Jag har ingen direkt bra inkomst och mina föräldrar har en medel inkomst. Jag har erkänt brotten och nekar inte till något av det och är villig att ta emot vilket straff som dem tycker att jag förtjänar så är helt med på allt dem säger. jag kommer troligtvis bli dömd för båda brotten. För det första, varför behöver jag då en försvarare? Och kommer jag behöva betala kostnaderna för den om jag bli dömd vilket jag redan vet att jag kommer bli?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anledningen till att du har en försvarare är att du ska kunna tillvarata din rätt i domstolen. Försvararen kan hjälpa dig att få ett lägre straff än du annars skulle få utan försvarare. Rätten till en försvarare regleras bland annat i art 6 EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Enligt 21 kap 3§ Rättegångsbalken har du som tilltalad rätt att ha en försvarare. Du behöver således inte ha en försvarare om du inte vill.

En försvarare kan anlitas privat av den tilltalade och denne betalar i så fall försvararen med privata medel. I de flesta fall har den tilltalade inga synpunkter på vilken advokat som försvarar denne och domstolen gör då valet. Det blir då fråga om en offentlig försvarare. Den offentlige försvararen får ersättning av allmänna medel och inte av den tilltalade direkt. Vem som i slutändan ska betala offentlige försvararens ersättning avgörs av bland annat utgången i målet och den tilltalades ekonomiska förhållanden.

Det finns således en risk att du kan behöva betala den offentlige försvararens ersättning. Jag rekommenderar dig dock ändå att ha en försvarare eftersom det är en större chans att du får ett lägre straff. Strafföreläggandet kommer att sedan visas i ditt belastningsregister och det är ser bättre ut om strafföreläggandet är lågt.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?