Vem betalar för en offentlig försvarare?

2020-11-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har blivit kallad till förhör(nästa vecka, misshandel)med slutdelgiving. I kallelsen så rekommenderar dom att jag ska ha en adokat vid min sida. Min fråga är. Vem får betala för advokaten?(jag eller staten) Jag lever på existensminimum från KFM. Jag har inte råd att betala en advokat varken vid förhör eller i en rättegång om det skulle bli en. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga handlar om offentliga försvarare i de fall där du själv är misstänkt för brott. Regler om offentlig försvarare hittar du i 21kap rättegångsbalken.

1.När har man rätt till en offentlig försvarare?

Som tilltalad kan man ha rätt att få en tillförordnad offentlig försvarare. Detta sker dock endast om man själv begär detta. Man har rätt till en offentlig försvarare om man uppfyller ett av de tre kriterier som finns.

Man är anhåll
Man är häktad
Man är misstänkt för ett brott som ger minst sex månaders fängelse

Jag vet inte vad åklagaren yrkar på och kommer därför att ge dig två alternativ. Om det är så att åklagaren yrkar på misshandel av normalgraden är straffskalan på en sådan nivå att du har rätt till en offentlig försvarare därmed kan du begära en sådan. Är det så att åklagaren yrkar på ringa misshandel kan straffet bli böter eller fängelse i högt sex månader vilket betyder att du inte kommer att ha rätt till en offentlig försvarare.

2.Om du inte har rätt till en offentlig försvarare

Har du inte rätt till en offentlig försvarare kan rätten pröva om det finns särskilda skäl att ändå utge en offentlig försvarare. Tingsrätten genomför en prövning där dem utreder som det finns särskilda behov i enlighet med 21 kap 3a§ i rättegångsbalken. Då du uppger hur din situation ser ut kommer jag även nämna att det finns grunder för att överklaga beslutet i enlighet med 49kap 5§ punkt 7 i rättegångsbalken om tingsrätten finner att du inte har rätt till detta. Denna överklagan skall innehålla:

Information om vilket beslut som skall överklagas
Den ändring som yrkas
Grunderna för ditt överklagande
De omständigheter och bevis som åberopas samt,
Vad varje bevis skall styrka.Ett överklagande måste lämnas in till tingsrätten senast tre veckor efter att du blivit informerad om beslutet, detta regleras i 52kap 1§ rättegångsbalken.

3.Vem står för kostnaden för den offentliga försvararen?

Huvudregeln är att den tilltalade skall betala hela eller delar av den offentliga försvararens kostnader om det är så att denne döms för brottet. Om man saknar eller har låg ekonomi skall staten står för kostnaden för den offentliga försvararen.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1215)
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd
2022-01-02 Åtalsplikt

Alla besvarade frågor (98505)