Vem betalar för att ta bort grenar som växer över tomtgränsen?

2015-10-29 i Fastighet
FRÅGA
Grannens ek växer in på min tomt över mitt hus. Han hänvisar till jordabalken och menar att jag ska ta bort grenarna själv. Beräknat till 3000kr. Vem skall betala och vem äger grenarna?
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline.

När det gäller rättsförhållanden rörande fast egendom aktualiseras precis som du har nämnt Jordabalken, vilken du kan ta del av och läsa här.

Du har enligt Jordabalken rätt att ta bort en rot eller gren som tränger in på din fastighet om detta medför en olägenhet för dig. Lagen anger emellertid att om åtgärden kan väntas medföra betydande skada för din granne, måste du först ge honom möjlighet att själv vidta den planerade åtgärden innan du gör det (se här). Din granne ska då få skälig tid på sig att göra detta, vilket tidigare har ansetts vara cirka sex månader. Om din granne inte vidtar åtgärden inom sex månader är det alltså fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt.

Eftersom din granne har gett klartecken för dig att ta bort grenarna verkar det inte som att åtgärden kommer att innebära någon skada för honom. Jag vill dock påpeka att det är viktigt att du är försiktig när du bort grenarna så att du inte skadar eken mer än nödvändigt eftersom ett sådant förfarande kan medföra skadeståndsskyldighet för dig. Ett tips är därför att anlita någon som arbetar professionellt med att beskära träd, något du redan verkat ha tänkt på eftersom du har angett att det kommer att kosta 3000 kr. Jordabalkens bestämmelser ger emellertid inte uttryck för att den drabbade grannen ska kunna begära ersättning, vilket innebär att du inte kan begära ersättning för arbetet av din granne, utan är en åtgärd som du får bekosta själv.

Eftersom trädet står på din grannes tomt äger han det och då också dess grenar. I förarbetsuttalanden finns det ett exempel med fruktträd där lagstiftaren framhåller att frukter som hänger på överskjutande grenar, torde tillkomma trädägaren men att så snart frukten fallit ned på grannens mark så ägs den av denne.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86512)