Vem betalar en vårdnadstvist?

Vem får betala i en vårdnadstvist ?? Jag har nämligen blivit stämd och mitt ex vill ha ensam vårdnad och lever på socialbidrag och hon påstår att detta bara kommer kosta henne 500kr . Hon har anlita advokat och jag förstår inte hur hon ska ha råd att betala detta. Stämmer de att det bara kommer kosta henne 500kr när hela tvisten är klar?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Vem betalar en vårdnadstvist?
I en vårdnadstvist är huvudregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader. (6 kap. 22 § FB) Kostnaderna kan bestå av t.ex. ombudskostnader. Precis som du skriver kan en rättegång bli mycket kostsam. Hur mycket en rättegång kostar varierar dock från fall till fall.

Stämmer det att det bara kommer kosta henne 500:-?
I många fall har dock parterna en rättsskyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring ingår i många hemförsäkringar och medför att man som part endast behöver betala en viss procentsats av rättegångskostnaderna. Procentsatsen kan variera beroende på vilket försäkringsbolag man har men brukar vanligtvis vara 20 % eller 25 %.

Om part inte har rättsskyddsförsäkring kan man ansöka om rättshjälp. Om part beviljas rättshjälp betalar staten dennes rättegångskostnader, dock inte motpartens. För att ha rätt till rättshjälp krävs att man har en begränsad inkomst och tillgångar samt att man inte beviljats rättsskydd. (6-9 §§ Rättshjälpslagen) Om man beviljas rättshjälp får man betala en liten del av rättegångskostnaderna, en så kallad rättshjälpsavgift. (23 § Rättshjälpslagen) Hur mycket man får betala i rättshjälpsavgift beror av partens ekonomiska underlag och de totala kostnaderna för ombudet. För att kunna beviljas rättshjälp krävs (utöver det faktum att part inte beviljas rättsskydd) att part själv betalar en timmes juridisk rådgivning vilket enligt timkostnadsnormen 2018 är 1 359:-. (2 § 2 st Rättshjälpslagen)

Sammanfattning
Svaret på första fråga angående vem som får betala för en vårdnadstvist är att parterna betalar för sina egna rättegångskostnader vilket innebär att du får betala för dina rättegångskostnader och ditt ex får betala för sina.

För att besvara din andra fråga så kan ditt ex alltså redan nu innan processen är igång inte säga att det inte kommer kosta henne mer än 500:-. Hur mycket hon ska betala beror av hur stora de totala rättegångskostnaderna blir eftersom att hon oavsett kommer att behöva betala en procentsats av dem. Hur stor procentsatsen är beror framförallt på huruvida hon har rättsskyddsförsäkring eller om hon beviljas rättshjälp. Om hon inte har en rättsskyddsförsäkring och beviljas rättshjälp krävs dessutom att hon betalar för en timmes juridisk rådgivning vilket enligt timkostnadsnormen 2018 är 1 359:-.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om du är intresserad av efterföljande telefonrådgivning får du också gärna kontakta mig på min mail så bokar vi in en tid.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”