Vem betalar anläggningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp vid arrende?

2019-03-31 i Arrende
FRÅGA
Hej!Min far arrenderar en sommarstuga där han får betala X kronor per år. Han äger alltså inte själva marken utan hyr stugan av markägaren. Nu ska kommunen dra ut kommunalt vatten till alla sommarstugor där ute och då även till vår sommarstuga. Detta är inget man själv får välja utan alla är tvungna att ansluta sig. Detta kommer att kosta 250 000 kr enligt kommunen och det är vi som får stå för den kostnaden, enligt dem. Fråga 1: Är det så att det är vi som ska stå för den kostnaden trots att vi inte äger marken? Eller är det markägaren som ska stå för kostnaden?Fråga 2: Nu vet jag inte exakt hur kontraktet ser ut då min far tog över efter min farfar på 90-talet. Kan man få fram det kontraktet via någon myndighet kanske?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Fråga 1.

Den som arrenderar en fastighet är den som står för anläggningsavgiften när anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) ska ske. Detsamma gäller för den som har en tomträtt. Anledningen är att den som arrenderar anses ha störst nytta av det allmänna VA-nätet och i detta avseende även ses som fastighetsägaren.

Inom ett verksamhetsområde är det obligatoriskt att ansluta sig till VA-nätet. Ett verksamhetsområde för kommunalt VA är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom ett verksamhetsområde är VA-huvudmannen skyldig att förse samtliga fastigheter i området med vatten och avlopp. Fastighetsägaren, eller den som räknas som det under de rådande omständigheterna, är skyldig att betala anläggningsavgiften för VA efter att förbindelsepunkten är upprättad och meddelad.

I vissa fall kan avsteg göras från kravet att ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Kontakta det bolag som sköter vatten och avlopp i er kommun för att se om undantag kan göras, om ni inte vill att anslutning ska ske överhuvudtaget.

Fråga 2.

Arrendeavtal får skrivas in i fastighetsregistrets inskrivningsdel om det inte framgår annat i arrendeavtalet. Kontakta Lantmäteriet och kolla om arrendeavtalet är registrerat där.

Jag hoppas att jag gett svar på era frågor och även gett en bakgrund till svaren, skriv till oss igen annars eller om ni har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81787)