Vem bestämmer vilken vård man har rätt till?

Jag undrar om man går till en vårdcentral och pratar med en läkare och säger tex "Jag skulle vilja att ni gör ett blodprov på mig och kollar mitt insulin, och jag vill att ni kollar mitt blodtryck", har jag rätt till detta eller måste läkaren ha en anledning till att tro att det är något fel på mig? Det känns som att jag måste alltid försöka övertyga min läkare för att göra blodprov på mig eller kolla för att se att jag är hälsosam och inget är fel på mig. Och detta gör det jobbigt ibland och jag får ångest inför mitt läkarbesök. Det känns som att jag har rätt att begära olika typer av tester på mig själv. Stämmer detta eller är det upp till läkaren?

Skulle uppskatta svar tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 1 kap 6 § Patientlagen (PL) är målet med vården en god hälsa och lika vård. Vidare ska vården ges med respekt för människors lika värde och värdighet. Enligt 2 kap 1 § PL ska vården vara lätt tillgänglig. Enligt 2 kap 2 § PL ska patienten, om det inte är uppenbart obehövligt, så snart som möjligt få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Det finns även en bestämmelse i 5 kap 1 § PL om att vården ska ske i samråd med patienten så långt det är möjligt.

Det innebär således att man ska ha rätt till god vård, men man har inte rätt att bestämma vilken vård själv utan det sker utifrån en bedömning av läkaren. Däremot har man rätt att bestämma ifall det finns olika behandlingsalternativ, vilket behandlingsalternativ man föredrar. Man kan även diskutera om komma överens med läkaren om viss behandling, men i slutändan är det upp till läkaren. Man kan ju gå till en annan läkare ifall man inte är nöjd, och möjligtvis tänker den läkaren annorlunda.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von GohrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000