Vem bestämmer semesterledigheten?

FRÅGA
Jag och min fru har länge velat resa till spanien tillsammans för att få solen. Nu har vi hittat en resa i slutet av juni och glad i hågen ber min fru sin chef om semester i två veckor från och med den 25 juni mars. Men chefen blir bestört och menar att bolaget har full beläggning just då och behöver all sin personal. Kan arbetsgivaren vägra att min fru ska få semesterledigheten? Det finns inget annat avtal än det som står i lagen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en arbetsgivare kan bestämma när en arbetstagare ska ta ut sin sommarledighet (semester), och därför är det semesterlagen som tillämpas. Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2 a § semesterlagen).

En arbetsgivare har ett ansvar att se till att sina arbetstagare får den ledighet som semesterlagen anger. Med detta ansvar följer även att arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas, under förutsättning att inte annat har avtalats eller att det inte går att komma överens (11 § semesterlagen). Huvudregeln är enligt lagen att ledigheten ska förläggas under minst fyra veckor under juni-augusti, om inte annat har avtalats eller särskilda skäl föreligger (12 § semesterlagen).

Din fru har dock i sin roll som arbetstagare en viss medbestämmanderätt när de gäller ledighetens förläggning. Om det finns ett kollektivavtal så är det enligt denna man ska utgå från, om det inte finns ett kollektivavtal gäller det att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarens fackliga företrädare när, inom perioden juni-augusti, som semestern ska förläggas. Om facklig företrädare inte finns ska arbetsgivaren samråda om förläggandet av semestern med arbetstagaren (10 § 1-2 stycket semesterlagen).

Om arbetsgivaren beslutar om förläggning av ledigheten på annat sätt än genom samråd med arbetstagare eller dennes facklig företrädare, gäller att arbetsgivaren ska meddela detta till arbetstagaren senast två månader före ledighetens början. Beskedet kan dock lämnas senare om det föreligger särskilda skäl (11 § semesterlagen).

Sammanfattning

Om det inte går att komma överens kring sommarledighet så är det arbetsgivaren som bestämmer detta. Däremot vet jag inte om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen, men om ni har det är det värt att läsa igenom det då det kan ge din fru medbestämmanderätt, alternativt måste arbetsgivaren samråda med arbetstagarens fackliga företrädare eller arbetstagaren själv.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?