FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/06/2022

Vem bestämmer över kommunal mark som överlåtits genom servitut?

Fråga angående servitutsavtal och kommunal mark. Om en privat fastighet har ett servitutsavtal med kommunen om att få utnyttja och bygga på kommunal mark, räknas denna mark fortfarande som kommunal? Grundidén med kommunal/allmän mark är ju att alla ska kunna vistas där. Står ett servitutsavtal "ovanför" detta, alltså att den kommunala marken som berörs av servitutsavtalet nu får betraktas som privat?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis bör sägas att en "fastighet" i jordabalkens mening inte innebär byggnad, utan mark. 

Innebörden av servitut är att en fastighet upplåter en ändamålsenlig rätt till en annan fastighet (14 kap. 1 § jordabalken). Om fastighet A består av områden 1, 2 och 3 så kan A i utbyte mot ersättning överge rätten till exempelvis område 1 till fastighet B. Fastighet B har då full rätt att nyttja eller på annat sätt ta område 1 i anspråk. Trots att fastighet A äger område 1 så hör alltså inte nyttjanderätten längre till fastighet A, utan till fastighet B.

Nyttjandet måste dock som sagt vara ändamålsenligt. Innebörden av det är att servitutet enbart får användas till ett visst ändamål. Exempelvis kan ett sådant ändamål vara att fastigheten ska nyttjas av allmänheten. Om en kommunal fastighet genom servitut överlåter nyttjanderätten till visst ett område till en privat fastighet och den privata fastigheten bryter mot ändamålet så är den privata fastigheten skyldig att återställa detta (14 kap. 7 § jordabalken). 

Däremot bör sägas att det inte finns några krav om att samtliga kommunala fastigheter måste kunna användas av allmänheten. Somliga kommunala områden kan alltså överlåtas genom servitut, även om servitutet medför att allmänheten inte får vistas på området. Det ska dock återigen belysas att ett servitut endast får utges om den kommunala fastigheten har ett långtgående syfte/ändamål för servitutet. Således överlåts inte all rätt till den privata fastigheten, utan den måste fortfarande förhålla sig inom det ändamål kommunen uppställt.

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare