Vem bestämmer över häcken mellan min och grannens tomt?

2020-07-15 i Fastighet
FRÅGA
Vi och grannen har samma häck mellan våra tomter, vi klippte hälften av bredden upptill i den höjd vi vill ha. Nu har grannen klippt den mycket lägre rakt över hela bredden, vårt jobb är alltså ogjort. Troligen så har han varit på vår tomt under klippningen. Vi är mycket missnöjda med detta och vill veta exakt vad som gäller när häcken står mellan tomterna. Vem bestämmer höjden? Har grannen rätt att gå in på vår tomt och klippa på vår sida utan att vi ens har pratat om det med honom?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jordabalken (JB) reglerar fastigheter och tomter, och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Rättsförhållandet mellan grannar:

I JB 3 kap. finns bestämmelser gällande hur grannar ska bete sig gentemot varandra. JB 3 kap. 1 § stadgar att "var och en skall vid nyttjandet av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen". Det har utarbetats mängder med praxis kring denna bestämmelse som förtydligar vad den innebär. Regeln ger uttryck för att grannar ska agera för att behålla en god grannsämja, samt att intresseavvägningar bör göras. I ert fall innebär detta att grannen borde kommunicerat mer er innan han klev in på er tomt för att klippa häcken, samt rådfrågat er hur ni tänker med höjden. Att inte kommunicera med sina grannar om åtgärder på sin egen tomt som kan störa grannfastigheten kan vara ett brott mot JB 3 kap. 1 §, som i sin tur kan leda till skadestånd.

Rätt att klippa enstaka rötter och grenar från grannens häck:

JB 3 kap. 2 § säger att om rötter och grenar från grannfastigheten tränger in på ens egen tomt så har man rätt att klippa dessa om de besvärar en. Då du skrivit i frågan att ni klippt häcken på er sida (och den är välskött) bör denna paragraf ej kunna rättfärdiga hans klippning.

Häckar - fastighetstillbehör:

Enligt JB så är häckar fastighetstillbehör, och var och en får i regel göra vad den vill med sin fastighet. I enstaka fall kan plan- och byggnadsnämnden i kommunen förelägga en part att ta bort en buske eller klippa den på ett särskilt sätt, exempelvis om den skymmer sikten för bilförare på närliggande väg.

Rättspraxis på området:

Den som äger häcken har ansvar över den och ska vårda den i enlighet med god grannsämja. Detta innebär att busken ska vara i en höjd som är normal i förhållande till hur det i övrigt ser ut i området. Det finns inget lagrum som reglerar specifikt vem som bestämmer höjden.

Sammanfattning:

Grannen kan ha rätt att klippa rötter och grenar från häcken på er sida om de är besvärliga. Men att gå in på er tomt och klippa den om häcken är välskött finns inget lagstöd för. JB 3 kap. 1 § stadgar att man ska agera för att behålla grannsämjan, vilken grannens beteende stridit mot. En häck räknas som fastighetstillbehör, och var och en får i princip göra vad hen vill med sin fastighet. Det är de allmänna domstolarna som i varje enskilt fall avgör om en häck förvaltas i strid mot JB 3 kap. 1. Kommer ni inte överens kan ni alltså lämna in en stämningsansökan till behörig tingsrätt att besluta i frågan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?